Äger du vinsten från en nedsmutsande verksamhet så äger du även ansvar för att hantera dem negativa konsekvenserna. Foto: Ryan Lackey, Flickr.

Krönika

Kapital betyder makt och makt betyder ansvar

Kapital smutsar ner miljön, inte människor. Miljö- och klimatdebatten kräver därför en ny ansvarsfördelning utifrån världens extrema klimatojämlikhet., det menar Marcus Karlén som är engagerad i FUF:s lokalgrupp Stockholm Södra.

100 företag står för över 70 procent av världens utsläpp, enligt studie från Stockholm Resilienscentrum. Individens flyg-, kött-, konsumtions- och klimatskam måste av just den anledningen flyttas från världens snart 8 miljarder invånare till 100 internationella verkställande direktörer. Vi måste inse att vår planetära överlevnad idag återfinns hos 100 bolagsstämmor.

Riksrevisionen slår fast att svenska hushåll betalar 20 gånger mer i klimatskatter än näringslivet. Sveriges näringsliv står för 80 procent av landets utsläpp. Dagens system är sannerligen ineffektivt och orättvist. Enskilda individer utan storkapital saknar makt att påverka och kan därför aldrig bli galjonsfigur för andras brist på ansvar. Ingen enskild människa utanför Sveriges eller världens kapitalelit kommer någonsin vara i närheten av storföretagens fantasisummor till utsläpp och miljöpåverkan.

En handfull företag producerar dessutom nästan all världens bekämpningsmedel och palmolja. Fortsätt därför att upptäcka världen, sluta klimatkompensera och förslavas inte av innehållsförteckningen. Som individ utan en massiv aktieportfölj krävs miljontals aktiva miljö- och klimatsmarta val för att motsvara en ny hållbarhetsparagraf i ett av världens klimatdestruktiva företag.

Det saknas en grundförståelse för att kapital betyder makt och att ansvar måste bli konsekvensen. Ditt ansvar som individ i klimatomställningen motsvarar tjockleken på din plånbok – minimalt i dagens extrema klimatojämlikhet. Tillhör du ett kapitalintensivt, nedsmutsande företag borde ditt miljö- och klimatansvar funnits sedan den första globala klimatlarmrapporten.

Detta är en krönika. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en krönika till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: