Samarbeten mellan företag och biståndsaktörer är en viktig del av de globala målen för hållbar utveckling. Det somaliska företaget Horyaal kabel-TV samarbetar med den svenska organisationen Forum Syd.

Reportage

Kabel-tv i Somalia ska bidra till de globala målen

Partnerskap mellan företag och biståndsaktörer är en förutsättning för att uppnå de globala målen. Men hur ska fattigdomsbekämpning, fred och klimatfrågor vara en del av vinstdrivande företag? Wilo Abdulle, som deltar i Almedalsveckan i år, berättar om hur hennes företag Horyaal kabel-TV arbetar med de globala målen i Somalia.

På Visbys kullerstensgator har vita tält och olika scener byggts upp i sommarvärmen. Under en veckas tid fylls de av politiska partier, myndigheter, organisationer, medier och företag som diskuterar aktuella samhällsfrågor. Wilo Abdulle är på plats för att delta i ett seminarium om företagens bidrag till Agenda 2030. Hon driver företaget Horyaal kabel-TV i Somalia som fokuserar på att få in kvinnor och unga i tekniskt arbete.

Wilo Abdulle flyttade tillbaka till Somalia från Sverige under 2012-2013 och återvände då till ett land som var präglat av många års konflikter mellan olika milisgrupper. När hon flyttade till huvudstaden Mogadishu var det bland människor som drabbats av inbördeskriget. Det var många internflyktingar och de som – precis som hon själv – återvände från olika länder i världen. Efter att ha arbetar ideellt i ett par år, startade hon upp Horyaal kabel-TV i Kismayo.

– Om man är medveten om Agenda 2030 och jobbar med de här frågorna och gör det som en del av sitt företag, så tror jag att det har en stor positiv inverkan för företagets utveckling och för den lokala miljön och samhället. Inte bara genom någon enstaka föreläsning, utan de här frågorna behöver vara närvarande varje dag, säger Wilo Abdulle.

Under 2016 hade företaget svårt att få tillräckligt med finansiering för att täcka hela verksamheten. Men efter att ha fått stöd från den svenska organisationen Forum Syd kunde det nystartade företaget anställa elva ungdomar i en första omgång i 2017. Nu har de fått stöd för ytterligare nio anställda och i dagsläget levererar de kabel-tv till 4-5000 hushåll i Kismayo.

Ett villkor för projektstödet från svenska Forum Syd var att Horyaal kabel-TV skulle uppmärksamma de globala målen och Agenda 2030 i lokalområdet. Agenda 2030 klubbades igenom i FN för fyra år sedan för att bekämpa klimatkrisen, avskaffa extrem fattigdom och främja fred och mänskliga rättigheter. Det sjuttonde målet handlar just om hur förverkligande behöver uppnås genom globala partnerskap – där alla olika aktörer, inte minst den privata sektorn, är med på tåget.

– Näringslivets innovationer, investeringar och ansvar är en förutsättning för att världens länder ska lyckas uppnå de globala målen – enbart traditionellt bistånd räcker inte, säger Suzanne Krook som arbetar på Sida med företagsnätverket ”Swedish Leadership for Sustainable Development” (SLSD).

Globala partnerskap krävs för att finansiera kostnaden för de globala målen. FN har beräknat att det kostar omkring 3000 miljarder dollar per år att uppnå målen. Men partnerskap behövs också för att arbeta med klimatpåverkan och kränkningar av mänskliga rättigheter som förekommer i olika produktionskedjor. Företag, stora som små, har därmed en viktig roll att spela.

Blir en snöbollseffekt

Horyaal kabel-TV arbetar med de globala målen genom att återvinna material som används, motverka diskriminering och satsa på kvinnors deltagande i arbetslivet. Dessutom arbetar företaget med unga tjejers trygghet på arbetsplatsen och i samhället när de ska ut och installera servicen.

En annan viktig del av företagets hållbarhetsarbete har handlat om att skapa en mötesplats för att diskutera viktiga samhällsfrågor. Det gör de genom att bjuda in hushållen som köper deras service och andra företag till möten. Wilo Abdulle berättar också att ungdomarna som tränas och anställs i företaget går ut och håller föredrag om deras arbete på skolor, universitet och andra företag.

– Så det ger en snöbollseffekt. När vi utbildar och tränar ungdomarna på arbetsplatsen sprids det i det lilla lokala samhället, säger Wilo Abdulle.

Företaget arbetar också med lokala myndigheter, även om det i Somalia inte finns en så tydlig skiljelinje mellan det privata och offentliga som i Sverige. Det beror på att stabila myndigheter fortfarande växer fram. Horyaal kabel-TV ingår i en arbetsgrupp under regeringen som arbetar med att öka kvinnors deltagande i företagsverksamhet. Även det handlar om att skapa mötesplatser för att knyta samman kvinnor med exempelvis banker, myndigheter och organisationer.

Det företagsnätverk som Sida håller i samlar inga somaliska företag som Horyaal kabel-TV, utan endast svenskbaserade företag.Men enligt den utvärdering som Sida har gjort i år, så har SLSD-nätverket också haft positiv inverkan när det kommer till att skapa broar för dialog och samarbete mellan biståndsmyndigheten och näringslivsaktörer. Nätverket har dock fått kritik för att vara en ”diskussionsklubb” utan konkreta åtgärder för företagens hållbarhetsarbete, samt för att inte bjuda in fackföreningar för att diskutera arbetares rättigheter. Men utvärderingen bedömer nätverket som ett relevant initiativ för genomförandet av Agenda 2030 – och särskilt för det kunskapsutbyte som det genererat.

– Det har varit viktigt för Sida att öka sin förståelse av näringslivet och engagera näringslivet som en aktörsgrupp i det svenska utvecklingssamarbetet, säger Suzanne Krook.

Företagsnätverket SLSD

Swedish Leadership for Sustainable Development (SLSD) grundades år 2013 av Sida och VD:n från flera svenskbaserade företag för att inkludera näringslivet i processen med att ta fram Agenda 2030 och de globala målen. I nätverket ingår 26 företag och olika expertorganisationer.

Företag som ingår i nätverket: ABB Sweden, Astra Zeneca, Atlas Copco, Axel Johnson, Elekta, Ericsson, Företagarna, H&M, Ica, Ikea, Indiska, KF, Lindex, Löfbergs, Ratos, Sandvik, Scania, SEB, SPP, SSAB, Systembolaget, Tele2, Telia, Tetra Laval, Unilever och Volvo.

Expertorganisationer: Stockholm Environmental Institute (SEI), Stockholm International Water Institute (SIWI), Stockholm Resilience Centre (SRC) och Swedfund.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: