Mensskydd och utbildning

Att ha tillgång till mensskydd är en förutsättning för att många flickor ska gå till skolan när de har mens. Foto: Marco Verch CC BY 2.0 och Tamarcus Brown/Unsplash

Nyhet

Gratis mensskydd ska få fler flickor att gå till skolan

Skottland kan bli det första land i världen där mensskydd är gratis för alla kvinnor. Parlamentet har nämligen röstat igenom en lag som ska minska mensfattigdomen och få alla flickor att gå till skolan – även när de har mens.

Den 25 februari röstade det skotska parlamentet ja till förslaget om gratis mensskydd. Om förslaget blir till lag kommer Skottland bli det första landet i världen som förser sin kvinnliga befolkningen med gratis mensskydd. Labourpolitikern Monica Lennon, som lade fram förslaget år 2017, anser att tillgången till mensskydd är en rättighet som gäller alla kvinnor.

Att flickor och kvinnor inte har råd att köpa bindor, tamponger och andra mensskydd har visat sig vara en stor orsak till att många missar skolan varje månad. Organisationen Plan International har utfört en studie kring kopplingen mellan mensfattigdom och skolfrånvaro i Storbritannien. Av de 1000 flickor som deltog i studien, som var mellan 14–21 år gamla, stannade 49 procent hemma från skolan under mensens första dag. Hela 64 procent av flickorna gick även miste om idrottsundervisning. 

I New Delhi i Indien gjordes en liknande studie. Av de 600 flickorna som deltog i studien School absenteeism during menstruation amongst adolescent girls in Delhi, India som var mellan 12–18 år stannade 40 procent hemma från skolan under hela menstruationen. I Uganda gick 28 procent av flickorna miste om skolundervisning på grund av sin menstruation, enligt en annan studie av Plan International. Den höga frånvaron påverkar flickornas inlärning och leder till att många går om eller väljer att hoppa av skolan.

Skolkandet och problematiken med mensskydd är ett globalt fenomen, enligt aktivisten Elizabeth Payne. I en artikel i The Guardian beskriver Payne att kvinnor, flickor och icke-binära har över 69 olika begrepp och uttryck att beskriva menstruation på, utan att använda det faktiska ordet. Det visar tydligt hur obekväma många är att prata om mens skriver Payne. 

Beslutet om gratis mensskydd i Skottland har uppmärksammats av flera kvinnorättsorganisationer. I en intervju med Independent UK beskriver Nicoletta Primo från organisationen Girlguiding att hennes förhoppningar är att flera länder runtom i världen inspireras av det här beslutet, inklusive resten av Storbritannien. 

Mensfattigdom

Mensfattigdom är ett globalt problem som innebär att flickor, kvinnor och icke-binära inte har råd att köpa mensskydd, som menskopp, tamponger och bindor. Mensfattigdomen påverkar flickors skolgång och bidrar till att fler väljer att stanna hemma under menstruationen. Det engelska begreppet för mensfattigdom är “period poverty” och innefattar även tillgång till sanitära produkter, kunskap om menstruation och tillgång till handtvätt.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät