Gibraltar är ett brittiskt territorium beläget på södra delen av den Iberiska halvön, vid Gibraltar sund. Foto: Canva.com.

Intervju

Gibraltar satsar fullt på klimatet

Trots brexitkaos och politisk osäkerhet satsar den lilla brittiska enklaven Gibraltar i södra Spanien på att leverera en generös klimatpolitik. "Vi har minskat våra utsläpp och utökat grönområden. Målet är att ha 20 procent förnybar energiförsörjning i slutet av året", säger John Cortes, minister för miljö och hållbarhet. 

Trots Gibraltars lilla befolkning tillsatte chefsministern en minister ansvarig för klimatförändringar till den gibraltarianska regeringen redan år 2011. Deras parlament var dessutom näst först i EU med att deklarera klimatnödläge – efter Storbritannien.

– Vi kan alltid bli bättre. När det kommer till miljö- och klimatarbetet kan man aldrig göra för lite, säger John Cortes, Gibraltars minister för miljö, hållbarhet, klimatförändringar och utbildning.

Gibraltar styrs idag av en koalitionsregering bestående av Labour Party och Liberal Party. Klimatkrisen står högt upp på deras gemensamma politiska dagordning, säger Gibraltars chefsminister och Labourledare, Fabian Picardo.

– Förra året lanserade vi vår plan för att möta klimatkrisen. Vi ämnar leverera i enlighet med den. Det är en process, men vi menar att det är möjligt.

Gibraltar är inte stort men satsar idag mycket på klimatpolitiska lösningar. Foto: Canva.com.
Klimatförändringarna oroar

Gibraltar, i folkmun ”The Rock”, består nästan uteslutande av en hög klippa omringad av nyskapat land från havet, också kallat för återvunnen mark. Territoriet är därför särskilt utsatt när havsnivån höjs. Miljöminister Cortes anser att läget är bekymmersamt.

– När marken återvanns räknade ingen med att havsnivån skulle stiga. En meters havsnivåhöjning kommer särskilt påverka flygplatsen. Ytterligare höjning skulle hota staden.

Vädret har dessutom blivit mer oförutsägbart, med hårdare stormar än vad som är normalt.

– Vi har inte upplevt tropiska stormar som i Karibien med omfattande förluster av människoliv och egendom som resultat, men ibland har det varit mycket nära.

Brexit dåligt för klimatet

Ett avtalslöst brexit ger huvudbry hos den gibraltarianska regeringen. Gibraltar har varit EU-medlem sedan 1972, och brexit har visat sig vara en enorm logistisk prövning. Eftersom Gibraltar är ett brittiskt territorium innebär Storbritanniens utträde ur EU att Gibraltar tvingas följa efter. Detta trots att 96 procent av befolkningen röstade emot EU-utträdet.

– Gibraltarianerna har reagerat med sorg snarare än med ilska, säger chefsminister Picardo.

Miljöminister Cortes menar att klimatet får betala priset för ett avtalslöst EU-utträde. Vid en no-deal brexit skulle Gibraltar tvingas importera flera viktiga matvaror genom nyetablerade färjeförbindelser.

– Vi importerar all vår mat. Vi har ingen fiskeindustri eftersom våra vatten är skyddade områden. Om vi tvingas ordna fram färjor för att importera det vi behöver så kommer de transporterna påverka miljön. En no-deal brexit är ett verkligt bekymmer för alla som bryr sig om miljön.

Vice chefsminister och partiledare för Liberal Party, Joseph Garcia, delar miljöministerns syn på brexit.

–  Alla potentiella lösningar kostar på klimatet. Vi har inget annat val. En möjlighet för att importera varor från Storbritannien kan bli med fraktfartyg utan att komma i direkt kontakt med EU.

Klimatsatsningar prioriteras

Regeringen ser dock inte brexit som ett hinder när det kommer till det fortsatta klimatarbetet, förklarar miljöminister Cortes.

– Vi har gjort ett offentligt åtagande. Klimatåtgärderna kommer fortsättningsvis ligga i linje med EU-målen. Om vårt arbete skiljer sig från EU:s så är det för att vi gör mer snarare än mindre.

Redan 2018 bestämde regeringen att förbränningsmotorer inte får säljas eller registreras efter år 2030. Den brittiska regeringen valde nyligen att följa efter. Nästan 40 procent av territoriet utgörs av skyddade områden. Dessutom satsas det på förnybar energi. Miljöministern är stolt över vad som åstadkommits.

– Vi har minskat våra utsläpp och utökat grönområden. Målet är att ha 20% förnybar energiförsörjning i slutet av året. Tyvärr har covid-19 bromsat mycket av det arbetet.

Satsningar på förnybar energi är en särskild utmaning för små territorier som Gibraltar. Visserligen har dieseln i kraftverken bytts ut mot naturgas, men det finns planer på att importera solenergi från grannlandet Marocko.

–  Marocko gör ett fantastiskt jobb med solkraften!,  säger Cortes.

Gibraltars regering är väl medveten om att territoriets koldioxidutsläpp är minimalt ur ett globalt perspektiv. Det handlar snarare om att behandla klimatkrisen som den kris det är. Miljöminister John Cortes är hoppfull inför framtiden.

– Jag skulle vilja påstå att vi föregår med gott exempel. Ibland är det lättare för små länder. Den globala påverkan må vara liten, men den lokala påverkan kan vara betydlig.

Gibraltar satsar fullt på klimatanpassade lösningar. Det glädjer några. Foto: Canva.com.
Gibraltar

Gibraltar är ett självstyrande brittiskt territorium beläget i södra Spanien.
Huvudstad är Gibraltar med befolkning 34 000. Yta: 6.8 km². CO² utsläpp per capita: 18,8 ton
Källa: Världsbanken, 2016.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: