Nyhet

Etiopien riskerar bli nytt låglöneparadis

I februari 2016 lanserade H&M ett projekt för att förbättra textilindustrin i Etiopien som en del av ett projekt med Sida (statliga myndigheten för internationell utveckling), Swedfund (ett statligt riskkapitalbolag) och ILO (Internationella arbetsorganisationen). Tre månader senare meddelades att H&M öppnade en ny textilfabrik för hållbar produktion. Detta gäller miljömedvetenhet och att förbättra levnadsvillkoren för etiopier, särskilt etiopiska kvinnor. I en rapport som publicerades av SVT-nyheter avslöjades dock att dagpenningen är cirka tio kronor om dagen. Med stigande kostnader och de anställda som redan lever på låga löner finns det oro att lönen inte går att leva på. Detta är i linje med en rapport av organisationen Fair Action som säger att H&M inte lever upp till den lönestandarden som meddelades. Det finns också, enligt den intervjuade källan, en oro bland de anställda att lämna in klagomål av rädslan för repressalier. Frågan är om H&M upprepar misstaget att investera och köpa från företag som inte har dugliga arbetsförhållanden och om lärdomarna från tidigare skandaler verkligen anammats. Swedfunds VD Gerth Svensson har sagt att lönenivån i Etiopien är lägre än i Bangladesh. Detta väcker frågan om H&M gör samma misstag som förut och skapar ett nytt Bangladesh i Etiopien. Medan målet var att öka kvinnors egenmakt och att öka arbetstagarens rättigheter och friheter, kan det sägas att en motsatt effekt håller på att uppnås.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: