ljusmanifestation

Dagens ljusmanifestation är ett sätt att hedra de människor som förlorat livet i kampen för miljön.

Nyhet

De manifesterar för alla miljökämpar som mördas

Idag anordnar Naturskyddsföreningen en ljusmanifestation för mördade miljöaktivister världen över. I en ny rapport konstaterar organisationen att hoten mot miljöförsvarare har ökat de senaste åren.

Med anledning av miljöförsvarares utsatta situation runt om i världen anordnar Naturskyddsföreningen idag en ljusmanifestation för alla miljökämpar som mördats under 2019. Manifestationen kommer att hållas i Kungsträdgården i centrala Stockholm under eftermiddagen. Ljusmanifestationen anordnas även i Mora, Ludvika, Jokkmokk och Eskilstuna. Naturskyddsföreningen uppmanar personer som inte kan närvara vid manifestationen att stödja kampanjen i sociala medier under hashtaggen #Light4Defenders.

– För oss är det ett sätt att skapa uppmärksamhet kring denna globala problematik som har starka kopplingar även till oss, genom våra investeringar och vår egen konsumtion. Men det är också ett sätt att hedra de människor som förlorat livet i kampen för miljön, säger Victor Åström som är ledningsstrateg för globala utvecklingsfrågor på Naturskyddsföreningen.

I slutet av oktober släppte Naturskyddsföreningen en rapport som beskriver läget för aktörer inom civilsamhället som fokuserar på miljö- och klimatfrågor. Rapporten konstaterar att även så kallade ”miljöförsvarare” är en mycket utsatt grupp, baserat på uttalanden från Naturskyddsföreningens samarbetsorganisationer runt om i världen. Hela 80 procent av de tillfrågade organisationerna ansåg att deras handlingsutrymme hade minskat de senaste åren. Detta hänger ihop med den globala trenden om ett krympande demokratiskt utrymme, menar Naturskyddsföreningen.

Miljöaktivister runtom i världen är allt mer utsatta för hot och mördas, visar Naturskyddsföreningens rapport. Här demonsterar miljöaktivister i Cancún, Mexiko. Foto: Ainhoa Goma/Oxfam

Rapporten tar upp upplevelser från 25 miljöorganisationer i tio länder, däribland Sydafrika, Indien och Brasilien. Bland annat lyfter rapporten att organisationers verksamhet kriminaliseras, att organisationerna övervakas och förföljs samt att omotiverade arresteringar drabbar miljöförsvarare. Hela 164 personer uppmätts ha mördats under 2018 på grund av dess miljöarbete. De allra flesta mord kopplas till gruvnäringen, jordbrukssektorn och skogssektorn – branscher där exploateringen av naturresurser är central. Hot och mord handlar därmed ofta om en kamp om mark.

Därtill lyfter rapporten att det i många fall är jordbrukare som utsätts för hot. Jordbrukare är ofta beroende av marken för deras uppehälle. Deras kamp för rätten att odla sin mat och vara kvar på sin mark står ofta i motsats till stora ekonomiska intressen från företag och stater som satsar på utvinning av naturresurser. Den ökande efterfrågan på naturresurser i kombination med staters och företags strävan efter ekonomisk vinst leder till allt fler påtryckningar på mark- och miljöförsvarare, sammanfattar rapporten.

– Den fallstudie vi har från Amazonas i rapporten visar till exempel på hur bönder som bedriver småskaligt jordbruk ofta tvingas bort från sina marker för att bereda plats åt storskaliga odlingar av bland annat soja eller oljepalmer, säger Victor Åström.

Flera organisationer har vittnat om det alarmerande läget för civilsamhället och demokratin i världen de senaste åren. Under 2017 och 2018 publicerade exempelvis Forum Syd, Kvinna till Kvinna och Concord Sverige rapporter som visade att den globala demokratiska utvecklingen har gått bakåt.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: