Demonstranter som kritiserar Israel är inte antisemiter enligt IHRA:s definition av antisemitism. Foto: Humbleslave/Flickr.

Debatt

Därför bör Palestinavänner definiera antisemitism

Den som vill bidra till en hållbar fred mellan Palestina och Israel bör ställa sig bakom IHRA:s definition av antisemitism. Antisemitism finns även i Palestina och bland så kallade Palestinavänner, och behöver diskuteras för att kunna bekämpas. Endast när israelkritik är fri från antisemitism är den legitim och effektfull. Det skriver Carl Bradshaw som vistats med Ekumeniska följeslagarprogrammet i Jerusalem och i byn Yanoun på Västbanken.

Under min tid med Ekumeniska följeslagarprogrammet, vars syfte är att genom preventiv närvaro främja respekten för folkrätten och minimera våldsutövning, konfronterades jag med antisemitism vid flera tillfällen – både bland palestinier och bland västerlänningar som kallade sig Palestinavänner.

För ett par månader sedan medverkade jag vid Malmö internationella forum för hågkomsten av Förintelsen och bekämpande av antisemitism där organisationen the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) var en central del. Jag anser att så många länder, företag och organisationer som möjligt bör ställa sig bakom IHRA:s definition av antisemitism. Den hindrar varken kritik mot Israel eller bosättarrörelsen. I stället möjliggör den dialog och en väg framåt i fredsprocessen.

Stefan Löfven talar på Malmöforumet mot antisemitism i oktober 2021.
Foto: Carl Bradshaw.

Kritiker av Följeslagarprogrammet hävdar ofta att vi enbart tar palestiniernas parti och bortser från antisemitiska tendenser. Detta är en felaktig anklagelse. Följeslagarprogrammet tar avstånd från både antisemitism och folkrättsbrott. Före min egen första postering i byn Yanoun på Västbanken fick vi träning av Henrik Bachner, en av Sveriges främsta föreläsare om antisemitism, rasism och politisk extremism. Väl på plats samverkade vi med både palestinska och israeliska aktörer så länge de verkade enligt folkrättsliga, demokratiska och icke-våldsliga principer.

Därför behövs en definition av antisemitism

IHRA:s definition av antisemitism är en verktygslåda som kan användas för att följa antisemitiska tendenser över tid och nationella gränser. Det handlar om att ha gemensamma riktlinjer för att kunna skapa gemensamma lösningar.

Många, inklusive flera av mina bekanta, har uttryckt skepsis gällande IHRA:s definition. Kritikernas slutsats är att definitionen av antisemitism skyddar Israel mot kritik och leder till minskad yttrandefrihet. Många är oroliga att deras kritik av Israel och bosättarrörelsen ska klassas som antisemitisk. Jag hävdar att den här typen av oro är obefogad och grundar sig på rädsla snarare än rationalitet.

Orsaken till att Israel tas upp är att en betydande del av antisemitism maskeras som Israelkritik. När antijudiska motiv vävs in i en politisk debatt måste världsledare, företag och organisationer sätta ner foten.

År 2017 hävdade en domstol i Tyskland att en brandbombning av en synagoga inte var antisemitisk eftersom den grundade sig på israelkritik. Detta exemplifierar varför det inte går att diskutera antisemitism utan att prata om Israel. Den som är kritisk mot Israels politik och vill vara en del av debatten måste konfrontera antisemitiska tendenser bland israelkritiker för att kunna tas på allvar.

Visst finns det de som försöker förvränga IHRA:s definition genom exemplen och hävda att all kritik mot Israel är antisemitism.

Om majoriteten av demokratiska länders ledare, företag och organisationer ställer sig bakom definitionen och aktivt arbetar på att diskutera och förtydliga de delar som de anser är problematiska blir det svårt för grupper som vill använda definitionen som en politisk sköld. Men detta görs endast om man har en plats vid bordet. Kanske är IHRA:s definition något som i längden kan inspirera andra definitioner gällande islamofobi, antiziganism med flera.

I slutändan är saklighet enda vägen framåt. Israel behöver inte jämföras med Nazityskland för att kritiken mot Israels folkrättsbrott ska vara effektiv. Tvärtom! Den som inte kan särskilja på dessa länders ideologi och utföranden av policy är en skadlig röst i debatten. Det räcker med att beskriva vilken policy Israels regering skapar och skildra de människorättsbrott som faktiskt begås av både israelisk militär och bosättare.

En sann Israelvän bör höja sin röst när Israel eller enskilda israeliska grupper och individer bryter mot folkrätten. På samma sätt bör en sann Palestinavän stå upp mot dem som inte kan uttrycka sin kritik av Israel utan att hänfalla till antisemitism.

SKR, Följeslagarprogrammet och definitionen av antisemitism

Sveriges kristna råd (SKR) och Ekumeniska följeslagarprogrammet vill vara en kraft för att bekämpa antisemitism. Förutom IHRA:s definition av antisemitism så har The Jerusalem Declaration on Antisemitism (JDA) kommit till som en respons på den förra. SKR och Ekumeniska följeslagarprogrammet har inte tagit ställning för eller emot någon definition av antisemitism, men för kontinuerligt samtal om hur organisationen kan motverka antisemitism och andra former av rasism och förtryck.

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: