Debatt

Dags för de stora bolagen att öppna sig om skatten

Det faktum att majoriteten av Sveriges 61 största bolag undanhåller skatteinformation som egentligen borde vara offentlig gör att vi i dagsläget inte vet om företagen hindrar eller bidrar till utveckling och rättvisa i de länder de är aktiva. Eftersom ansvaret för en rättvis beskattning är inte bara företagens, utan även den svenska regeringens, bör Sverige inom OECD och på EU-nivå verka för att göra det obligatoriskt för företag att rapportera skatt på landnivå samt redogöra för faktiska ägandeförhållanden. Det menar Christine von Sydow, generalsekreterare för ActionAid

Två tredjedelar av de största bolagen på Stockholmsbörsen vill inte ange vilken policy de har för skatteplanering. Övriga bolag har gett svar av olika kvalitet i en ny undersökning som ActionAid har genomfört. Det duger inte.

Transparens är en förutsättning för trovärdighet och ansvarsutkrävande. Vår undersökning visar att en stor del av de svenska storbolagen har en lång väg att gå för att nå en rimlig nivå av transparens när det gäller hur de tänker och agerar kring skatter.

Bristerna gör det svårt för investerare att fatta väl underbyggda beslut om rimligheten i att investera i ett företag eller inte.

I dagsläget vet vi helt enkelt inte om företagen hindrar eller bidrar till utveckling och rättvisa i de länder de är aktiva.

Vi ställde ett antal frågor till de 61 största bolagen om hur de hanterar skattefrågan – på vilken nivå beslut som rör skattefrågor fattas, hur de redovisar skattekostnader, om de använder skatteparadis med mera. 20 företag svarade.

Några av företagen i undersökningen är föredömen. De har tydligt visat hur de arbetar och i vilken riktning de vill gå. Bland goda exempel finns H&M, Millicom och Tieto som alla har en skattepolicy som behandlas på styrelsenivå och som arbetar aktivt med den på regelbunden basis. De visar också en större grad av öppenhet i skattefrågor än de flesta andra som svarat på undersökningen.

Några företag har svarat att informationen kan vara känslig och påverka aktiekursen, vilket ger dubbla signaler. De visar på en ambition att vilja dela med sig av information, men sluter ändå dörrarna helt och hållet. Om man lämnade den efterfrågade informationen skulle det faktiskt påverka kursen och då kan man inte lämna den selektivt. Oavsett om denna kurspåverkan är positiv eller negativ så är detta allvarligt. ActionAid anser att företagen undanhåller kurspåverkande information som bör vara offentlig.

Ett av problemen är att det i dag är svårt att kräva mer av bolagen än att de följer de lagar och regler som finns.

ActionAid arbetar för rättvisa och utveckling i världen och vill väcka företagens engagemang i frågan om rättvisa skatter, vikten av ett rättvist internationellt skattesystem och fördelarna med en transparant redovisning av hur skatter betalas.

Samtidigt sätter vi också press på regeringar i de länder vi jobbar för att de inte ska erbjuda till exempel skattelättnader eller skattefria zoner och att alla avtal som görs ska vara transparenta och tillgängliga för insyn. Vi kräver också, genom de medborgare vi arbetar med, att skatterna ska fördelas på ett rättvist och transparent sätt i landet så att pengarna används till den samhällsservice som kommer alla i landet till del.

Alla dessa delar behövs för att ett skattesystem ska vara hållbart.

I dag är det fel på systemet.

Vi har tre krav till företagare och regeringsföreträdare:

*   Sluta med aggressiv skatteplanering
*   Stoppa alla skadliga skatteincitament
*   Öka insynen kring hur skatter hanteras i både företag och myndigheter

Vår undersökning har granskat agerandet vad gäller företagen. Resultatet är alltså klent.

ActionAid anser att företagens sociala ansvarstagande även ska inkludera ett rättvist skattebeteende, eftersom en stats intäkter till stor del lägger grunden för social rättvisa och utveckling, vilket leder till säkrare miljöer att investera i och ökad tillväxt. I längden gynnar det också företagen. Att undvika att betala en rättvis skatt är ett kortsiktigt, riskfyllt och skadligt sätt att driva affärer.

Även den svenska regeringen har ett ansvar. Sverige bör inom OECD och på EU-nivå driva på för att det ska vara ett krav att varje företag offentligt redogöra för vem som är ägare och hur de betalar skatt land för land.

Sådana förändringar skulle drastiskt öka transparensen i hur skatter hanteras på ett globalt plan. Det skulle göra det möjligt att bättre utnyttja de skattesystem som skapats för att finansiera offentliga tjänster och stötta utveckling och demokratiska strukturer.

Vi uppmanar vår regering och företagare ta sitt ansvar för att skapa tillväxt som gynnar alla. Det finns det några enkla steg att ta. Och det är upp till bevis nu. Har ni råd att låta bli?

Christine von Sydow
Generalsekreterare ActionAid

Läs rapporten ”Rättvis skatt – en fråga för storföretagen?” på www.actionaid.se

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät