Adnan driver instagramkontot Syria before 2011 för att hålla minnena levande genom bilder från före kriget. 
På bilden ser ni Aleppo år 2008. Foto: JH Wu

Reportage

Bilderna av Syrien innan kriget

I Syrien har nu kriget pågått i tio år. Miljontals människor har tvingats på flykt och katastrofen är ett faktum. Utan att glömma denna grymhet som landets befolkning utsätts för så är det viktigt att komma ihåg det land som fanns innan kriget, det tycker Adnan Samman, skapare av instagramkontot Syria before 2011.

Adnan Samman föddes i  staden Hama i Syrien år 1993. Han minns sin barndom som en relativt lugn period i landet. Han själv fick tillgång till bra utbildning tack vare att hans pappa hade fått jobb utomlands. Detta gav familjen bra ekonomiska förutsättningar jämfört med många jämnåriga i hans omgivning. Adnan fick även chansen att resa runt i landet och möta folk med olika bakgrund. Genom detta fick han en inblick i den vardag som många syrier levde i på den tiden. Han beskriver denna vardag som att vakna, arbeta och sova för att få ihop det ekonomiskt och att enbart de ekonomiskt privilegierade hade möjlighet att sätta sina barn i skola. Under denna tid fick inte heller politiska partier skapas och människor fick endast samlas efter att ha fått tillstånd från säkerhetspolisen eller i kyrkan och moskén. 

– Vi fick inte mycket stöd från staten och de flesta hade inte råd att resa utanför landet, eller ens lämna sin hemstad. Detta i kombination med att sociala medier var otillåtna gjorde landet väldigt isolerat. 

Trots de många utmaningar som landet gick igenom redan under Adnans barndom så har han många fina minnen från sin uppväxt i Syrien. Han menar att Syrien på den tiden trots allt var väldigt säkert och att han känner sig lyckligt lottad som fick växa upp under landets första glansdagar efter den förödande statskupp 1963 som Adnan menar är en av de värsta händelserna i Syriens historia. Han berättar vidare att Syrien är ett unikt land på många sätt.

– Jag har varit i många länder runt om i världen, men det är få länder som ger samma färgstarka bild med så mycket variationer och mycket intressanta saker att se. 

Adnan flyttade från Syrien 2010 och har sedan dess inte återvänt eftersom det bara några månader senare utbröt våldsamma protester i samband med starten på den arabiska våren 2011. Efter två år av protester eskalerade konflikten och Adnan väljer att kalla år 2013 för förtvivlans år. Landets framtidsutsikter blev mörkare och mörkare och tillslut befann sig landet mitt i ett inbördeskrig. 

– Jag kände i den stunden, och många med mig, total hopplöshet berättar Adnan. 

2015 hittade Adnan av en händelse ett fotoalbum från en resenär som varit på rundresa i Syrien 2010. I en tid av misströstan för sitt land, blev dessa bilder som terapi för Adnan. Varje kväll satte han sig för att kolla på gamla bilder från Syrien. Detta album blev även startskottet till hans idé om att själv samla på bilder från landet innan kriget. En natt slogs Adnan av tanken att det kanske finns fler som likt honom, behöver få se dessa bilder som han samlat på sig. Han bestämde sig då för att starta instagramkontot Syria before 2011

– Idén med plattformen är att behålla minnena av landet levande genom bilder från före kriget. 

Ett bröllop i Raqqa 1983. Foto: Karin Pütt

Han menar även att det är viktigt att ge en annan bild av landet till de som enbart ser det som målas upp av media som en krigszon. Adnan vill ge Syrien det mer humana ansikte utåt som landet förtjänar, menar han. Han hoppas även kunna bidra till nyfikenhet från omvärlden samt belysa den stora potential som landet hade, men som gick förlorat tack vare 50 år av diktatoriskt ledarskap. 

– Många utomstående glömmer ofta att syrier hade ett hem och ett liv i landet innan kriget. Jag vill genom bilderna påminna om att “hemma” och “vardag” kan vara väldigt skört. 

Det är även viktigt för Adnan att visa landets rika kulturarv. Han menar att det är detta arv som gör en plats till en civilisation. 

Jag frågar Adnan om han vågar ha hopp inför Syriens framtid och vad som krävs för att få tillbaka detta land som han med kärlek beskriver. 

– Jag tror inte att det handlar om att få tillbaka Syrien till vad det var innan kriget, utan hitta ett sätt att ta oss vidare från där vi står idag. Ett Syrien efter kriget kommer se väldigt annorlunda ut och detta kräver en ny inställning till landet. 

Den nu förstörda byggnaden Qadriyyeh i staden Hama 1980.
Foto: Werner Forman

Adnan tror att återuppbyggandet av landet skulle kräva att man tar tillvara på alla de erfarenheter och lärdomar som syrier fått med sig inklusive syrier som han själv, som levt dessa år i Europa och samlat på sig nya, användbara perspektiv. Men det är inte bara en attitydförändring hos befolkningen som krävs, menar Adnan. Även en ny konstitution måste utarbetas och denna behöver ta hänsyn till civila rättigheter såsom politisk och personlig frihet samt implementering av ökade kvinnliga rättigheter.

Adnan väljer ändå att se ljuset i tunneln när det gäller Syriens framtid och betonar att han tror att dessa år trots allt kan föra med sig något bra.

– Jag brukar säga att det är sant att syriers lidande varit långvarigt, men att detta kanske är för det bättre, för vi lärde oss mycket under detta årtionde. Mer än vad vi lärt oss genom flera årtionden förut. 

Dock vill han understryka att han inte ser en förändring ske inom snar framtid. 

– I dagsläget så känns detta som en avlägsen dröm. Jag vill tro att vi syrier kommer kunna dra nytta av denna långa, hårda vägen vi vandrat, men det får framtiden utvisa. 

Aleppo 1982. Foto: Brian Harrington Spier

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: