Bangladesh tillåter inte sina arbetare inom EPZ att utnyttja sina fackliga rättigheter. Foto: Solidarity Center (2015), Flickr

Nyhet

Arbetare i Bangladesh nekas rätten till att strejka

Bangladesh är det farligaste landet att vara anställd i enligt en rapport från Internationella fackliga samorganisationen (ITUC). I rapporten är Bangladesh det land som mest inskränker fackliga rättigheter. Strejkerna i slutet av 2018 och början av 2019 resulterade i att 12 350 personer avskedades, 522 åtalades och 3000 oidentifierade arbetare anmäldes.

För snart ett år sedan publicerade världsfacket, ITUC en rapport om globala rättighetsindex. Ett land som stack ut i rapporten var Bangladesh som numera är det farligaste landet att vara anställd i. 

Textilföretagens arbetare inom en exportbehandlingszon, EPZ, tillåts inte utöva sina grundläggande rättigheter som att bilda eller gå med i ett fack. Därför har de 500 000 arbetare som är anställda inom en EPZ minskade möjligheter att förbättra sina arbetsvillkor. 

Det finns ett återkommande mönster bland textilföretagen i Bangladesh. Textilarbetare som protesterar för förbättrade arbetsvillkor blir bemötta med våld och avskedanden. I december 2018 och januari 2019 strejkade cirka 500 000 anställda för bättre löner. Det resulterade i att 750 blev omedelbart avskedad och 50 skadades av polisens motstånd. 

Fackföreningsledaren, Aminul Islam som var närvarande vid strejken januari 2019 klandrade fabriksägarna för att ha använt våld mot strejkarna. 

– Men de är mer enade än någonsin. Det verkar inte som om de kommer att lämna gatorna förrän deras krav uppfylls, sa Aminul Islam till APF då.

Avskedanden fortsatte in i februari 2019. Då hade ytterligare 11 600 personer förlorat sina jobb. Mellan april 2019 och mars 2020 hade arbetsgivarna och polisen hunnit anmäla 3000 kriminella klagomål mot de oidentifierade arbetarna och minst 522 av dessa åtalades. 

– Globala rättighetsindexet visar på att det finns ett misslyckande i det sociala avtal som regeringar och arbetsgivare har med arbetande människor. Det finns en trend att begränsa arbetsrättigheter genom kränkningar av kollektiva förhandlingar, hålla tillbaka strejkrätten och utesluta arbetare från fackföreningar, skriver Sharan Burrow, generalsekreterare för ITUC i rapporten

EPZ

EPZ står för exportbehandlingszoner. Det är zoner som uppmuntrar till export och investering och zonen är framförallt till för att öka den ekonomiska tillväxten i ett land genom att få utländska organisationer eller företag att investera. En EPZ ingår inte i ett lands nationella ekonomi utan anses var ett avgränsat område med egna lagar och riktlinjer. Skatter, arbetsrätt och miljöstandarder är några av de saker som skiljer en EPZ från landets egna lagar.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät