Allt fler länder i världen tampas med icke-smittsamma sjukdomar som fetma – som är en bidragande faktor till bland annat hjärtproblem, diabetes och artros. På bild: En nattmarknad i Vietnam. Foto: Image by Sang Hyun Cho. Källa: Pixabay.

Analys

Allt fler lider av fetma – i både hög- och låginkomstländer

Allt fler människor i utvecklingsländer lider av fetma som får dödligt utfall. Orsakerna till problemet är fattigdom, ojämställda samhällen och dietförändringar med ökad mängd socker, salt och fett. Detta leder till den så kallade “dubbla bördan”, där länder får arbeta på två fronter – både emot smittsamma och icke-smittsamma sjukdomar.  

70 procent av det totala antalet dödsfall i Malaysia under 2021 var kopplade till icke-smittsamma sjukdomar så som fetma och cancer, visar forskning. Hälften av befolkningen i landet lider av fetma – vilket är den högsta andelen i hela Asien, visar en annan forskningsrapport. Fetma innebär mer specifikt att kroppens Body Mass Index (BMI) ligger över 30, medan övervikt innebär att nivån ligger över 25. Både fetma och övervikt har negativ hälsopåverkan genom att vara bidragande faktorer till bland annat hjärtproblem, diabetes och artros.

Och Malaysia är inte ensamt om att möta problemet med fetma. Varannan vuxen i OECD länder lider av fetma eller är överviktiga. Industriländer som Storbritannien får fler alarmerande uppskattningar om deras nivåer av fetma. Exempelvis uppskattas Storbritannien att år 2025 ha den högsta fetmanivån i Europa.

Malaysia är ett övre medelinkomstland, men även utvecklingsländer i Asien, exempelvis Filippinerna, och i subsahariska regionen i Afrika, exempelvis Uganda och Tanzania, ser ökade nivåer av fetma. En bidragande faktor till att både låg- och höginkomstländer brottas med problemet är att matvanorna har blivit mer och mer likartade i världen och att de har blivit mindre hälsosamma. Matvanorna har i en ökad hastighet lett till felnäring som bidrar till fetman, enligt BBC. Felnäring handlar om att personer äter måltider men att maten har mer mängd salt, fett eller socker än vad personerna gör av med energimässigt.

– Alla former av felnäring har en gemensam nämnare: matsystem som misslyckas med att bidra befolkningen med hälsosamma, säkra, billiga och hållbara dieter, säger Dr Francesco Branca, direktör inom hälsa- och utveckling på Världshälsoorganisationen (WHO), i intervjun med BBC.

Enligt FN:s livsmedelsprogram (WFP) sker felnäring i utvecklingsländer av flera orsaker, men de nämner fattigdom, ojämställda samhällen och förändringen till en diet med ökad mängd socker och fett. Det leder till vad som kallas “den dubbla bördan” för länder som får arbeta på två fronter – både emot smittosamma sjukdomar och emot felnäringen.

Fettskatt och kunskapsspridning

Men hur löser länderna problemet med felnäring och fetma? Vissa industriländer har försökt att få bukt på problemet genom att addera en fettskatt på vissa produkter. Men fettskatt i utvecklingsländer skulle kunna leda till att personer i fattigdom får ökade kostnader på matprodukter och det finns en risk att de sjunker ännu mer ner i fattigdom.

WFP arbetar med problemet genom kunskapsspridning om hälsosamma dieter och att aktivt förändra faktorer som smutsigt vatten i regioner som saknar rent vatten. De uttrycker också att problemet med felnäring behövs hanteras lokalt, nationellt och internationellt på grund av problemets komplexitet. Under WHO:s sammanträde i maj, WHA75, diskuterade de icke-smittsamma sjukdomar. Temat för hela sammanträdet var “Hälsa för Fred, Fred för Hälsa”, vilket symboliserar den avgörande vikten god hälsa kan göra för en befolkning.  

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: