På konferensen Africa Climate Summit, som samlade representanter från de afrikanska länderna, föreslogs bland annat en global koldioxidskatt för att finansiera klimatanpassning och förnybar energi på kontinenten. På bild: Kenyas president William Samoei Ruto. Källa: Flickr.

Utvecklingsmagasinet förklarar

Afrikas toppolitiker vill införa global koldioxidskatt

I september möttes representanter från de afrikanska länderna klimatkonferensen Africa Climate Summit (ACS) i Kenya för att diskutera gemensamma lösningar klimatförändringarna. Konferensen resulterade i Nairobideklarationen som bland annat föreslår en global koldioxidskatt för att stora utsläppare ska bidra med mer resurser till låginkomstländer. Deklarationen kommer ligga till grund för ländernas gemensamma strategi på klimatkonferensen COP28, som hålls i november.  

På toppmötet deltog representanter från ländernas ministerråd, mellanstatliga organisationer, privat sektor, akademin och olika delar av civilsamhället.

Den springande punkten i deklarationen handlade om att den afrikanska kontinenten historiskt sett inte har varit drivande i de klimatförändringar som dess invånare nu får lida de allvarliga miljömässiga, ekonomiska och sociala konsekvenserna av. Däremot är länderna redo att vara en del av lösningen, menar de afrikanska ledarna.

Kenyas president William Samoei Ruto, som också är ordförande i Afrikanska unionens kommitté för klimatet, tog kommandot för arbetet mot en gemensam klimatagenda. Han menar att detta är ett sätt för afrikanska länder att positionera sig i de globala ekonomiska system som ständigt försätter dem i en ofördelaktig position.

– Vi kräver en rättvis spelplan för att våra länder ska få tillgång till de investeringar som behövs för att omvandla vår potential till möjligheter, sa Ruto.

Under toppmötet enades deltagarna bland annat om att ställa sig bakom förslaget om ett globalt system för koldioxidskatt, för att nå de företag som bidrar mest till koldioxidutsläppen. Skatten skulle gälla bland annat företag inom sjötransport och flyg. Detta skulle göra det möjligt att styra intäkterna från de globala företagen till hållbara lösningar i låginkomstländer, såsom anpassningsåtgärder mot extremväder och utveckling av förnybar energi, rapporterar BBC.

Investeringar i afrikanska länder måste öka

Endast två procent av de globala investeringarna i förnybar energi har gått till afrikanska länder under det senaste decenniet. Afrika är särskilt utsatt för klimatförändringarna – som har gett upphov till bland annat extrema perioder av torka och förödande översvämningar – och uppvärmningen går snabbare där än någon annanstans. Därför skulle investeringarna behöva tiodubblas till 100 miljarder dollar per år för att nå de 17 målen i Agenda 2030 – som antogs av FN:s medlemsländer 2015.

– Vi efterfrågar en systemomfattande respons på den begynnande skuldkrisen, utanför befintliga ramverk, som skapar det ekonomiska utrymme som alla utvecklingsländer behöver för att finansiera utveckling och klimatmobilisering, formulerade de afrikanska ledarna i Nairobideklarationen, enligt UNECA, FN:s ekonomiska kommission för Afrika.

Klimatkonferensen COP28 i Dubai

COP28 i Dubai, Förenade Arabemiraten, är det 28:e mötet för länderna som har ingått Parisavtalet – klimatavtalet som ska begränsa den globala temperaturökningen. Fokus för detta möte är bland annat klimatfinansieringar och energiomställningen. Utöver detta är ambitionen att skapa det mest inkluderande COP-mötet hittills.  

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät