I augusti anordnades konferensen Gender and News Summit i Dar es Salaam, Tanzania. Foto: Gender Links

FUF-korrespondenterna

Tanzania: media tystar kvinnors röster

Journalister är nödvändiga aktörer i kampen för jämställdhet och genomförandet av Agenda 2030. Det stod klart efter konferensen Gender and News Summit som hölls i Dar es Salaam i Tanzania i slutet på augusti.

Världens befolkning utgörs till hälften av kvinnor men kvinnor syns bara i en knapp fjärdedel av det globala nyhetsflödet. I Sverige går det två män på varje kvinna i nyheterna, visar den globala nyhetsstudien Global Media Monitoring Project (GMMP) från 2015. I Tanzania uppskattas andelen kvinnor vara 22 procent och dessutom är tanzaniska kvinnor nästan helt exkluderade inom mediaområden som idrott, vetenskap och ekonomi.

Zuhura Selemani, lärare i journalistik vid University of Dar es Salaam, förklarar i en intervju med Who Makes the News (WMTN) att flera tanzaniska dagstidningar, både statliga och privata, lever på sensationalism och tenderar att vara väldigt sexistiska. Inte minst blev detta påtagligt i somras när regimen fick igenom en lag som förbjuder tjejer som blir gravida under sin skolgång att återvända till skolan efter födseln.

– Några nyhetsreportrar hånade kvinnliga studenter, med liten eller helt utan hänsyn till det faktum att många av tjejerna blivit sexuellt utnyttjade och just därför blivit gravida, förklarar Selemani.

Med detta i åtanke anordnade organisationen Gender Links tillsammans med FN i Tanzania – och med stöd från bland annat svenska ambassaden – konferensen Gender and News Summit 2018 i Dar es Salaam. Syftet var att lyfta fram genusmedvetna nyhetsreportage kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling. I synnerhet uppmärksammades mål 5 om att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt, men även andra utvecklingsagendor som Afrikas Agenda 2063 och Pekingplattformen var i fokus.

– Vi vill uppmuntra journalister till att skapa ett nytt medielandskap med stärkt genusperspektiv i Tanzania, sa Colleen Lowe Morna, chef för Gender Links, i sitt avslutningstal.

Under konferensen prisades journalister inom tryckt media, tv och radio som genom sitt engagemang ifrågasatt stereotyper och främjat porträtterandet av kvinnor i media i Tanzania. Deltagarna tävlade med reportage som publicerats mellan 1 juli 2017 och 6 augusti 2018, alla baserade på en rad kriterier för genusmedveten nyhetsrapportering. Totalt tävlade 115 deltagare varav 45 gick till final där nio priser delades ut.

Den prisade tanzaniska journalisten och en av domarna under konferensen, Rose Haji Mwalimu, var mycket nöjd med alla bidrag:

– Bidragen var av extremt hög kvalitet och jag gläds över att varje aspekt av hållbarhetsmål nummer 5 var täckt.

En av vinnarna av Gender & News Summit 2018 heter Hilda Phoya och har med sin rapportering visat exempel på hur en mer jämställd nyhetsrapportering bör gå till. Hilda Phoyas reportage var en dokumentärfilm om kvinnors roll inom jordbruket, om lika rätt till ekonomiska resurser och möjligheten till att äga mark. Priset ska gå till fortsatta reportage för ett mer rättvist och inkluderande Tanzania.

Trots nuläget så är Tanzania det land i Östafrika som har den mest jämställda nyhetsrapportering och trenden i regionen är positiv. UN Womens chef Dr. Phumzile Mlambo-Ngucka har länge kritiserat landets media, men hoppas nu på fler framgångssagor som identifierar fler kvinnliga tanzaniska hjältar:

– Vi vill att tanzanisk media ska visa vägen för en jämställt nyhetsrapporteringen, avslutar Phumzile Mlambo-Ngucka och tackar alla inblandade för en lyckad konferens.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: