Joseph Shabason deltar i det kanadensiska integrationsprogrammet för att få dela med sig av de privilegier han fått del av genom sin uppväxt i Kanada. Foto: Anna Aigrot

FUF-korrespondenterna

Nya perspektiv på migration från Kanada

På jakt efter positiva perspektiv och idéer, i en tid då debatten kring flyktingmottagande och integration blivit allt mörkare, sökte vi oss över Atlanten till Kanada för att lära oss mer om landets “Privately Sponsored Refugees”-program (PSR). Under två veckor i Kanada träffade vi representanter från statliga aktörer, aktivister och totalt 15 privata sponsorer.

Det kanadensiska Privately Sponsored Refugees-programmet (PSR), ett system som utvecklades i samband med att många vietnamesiska flyktingar sökte sig till Kanada under Vietnamkriget. PSR bygger på att privatpersoner och civilsamhällesorganisationer tar ett personligt ansvar för mottagandet av en nyanländ person eller familj. Detta tar sig uttryck i att människor under ett års tid stödjer nyanlända med allt som de kan tänkas behöva, antingen på egen hand eller med hjälp av humanitära grupper och religiösa samfund. Det är viktigt att ha i åtanke att Kanada är i en speciell situation eftersom den geografiska placeringen gör det svårt för flyktingar att ta sig dit. Kanada är även ett mycket ungt land och färgas av att dess befolkning till stor del består av människor som utvandrat dit. Trots att landet är unikt på många sätt finns mycket att hämta från det kanadensiska synsättet.

Kanadas premiärminister Justin Trudeau hälsar migranter välkomna till deras nya land. Foto: Twitter

Fördelarna med PSR-programmet är många, särskilt ur ett integrationsperspektiv. Under en intervju med Kanadas migrationsverk i deras högkvarter i Ottawa får vi veta att de flyktingar som får privata sponsorer integreras snabbare i det kanadensiska samhället. Detta har mycket att göra med att de lär sig engelska och hittar en sysselsättning på kortare tid.

– Enskilda individer kan genom detta program på egen hand bestämma sig för att ta emot människor på flykt vilket skapar politiskt stöd och vilja från Kanadas befolkning. PSR-programmet har funnits i drygt 40 år och har bidragit till att skapa ett välkomnande samhälle. Samtidigt är det viktigt att vara tydlig med att det kan gå fel ibland och att bli en privat sponsor är ett stort åtagande, säger Laura Mcleod analytiker på Refugee Affairs Branch.

En av de som bestämde sig för att bli privat sponsor är Joseph Shabason, en ung turnerande musiker som aldrig tidigare engagerat sig för samhällsfrågor. Vi träffar honom i hans lummiga trädgård i utkanten av Toronto. Som många andra kände han under hösten 2015, att någonting måste göras för att hjälpa människor på flykt.

– PSR-programmet blev ett sätt för mig att dela med mig av privilegierna jag fått av att växa upp i Kanada, säger Shabason.

Han beskriver att rollen som privat sponsor främst består av att underlätta för den nyanlända familjen att navigera i det kanadensiska samhällssystemet. Det kan till exempel vara att hjälpa till att skriva in barnen på skolan och hitta boende.

– Det blir oerhört mycket lättare att komma in i ett samhälle när du har en grupp på 12 personer med ett brett kontaktnät som vill att du ska lyckas, som vill hjälpa dig och helt enkelt hejar på dig, berättar Joseph. Samtidigt understryker han att det är av stor vikt att gå in med rätt attityd och förväntningar när man sponsrar en familj och man som sponsor är medveten om att man inte agerar som den nyanländas “räddare” eller förvänta sig att man ska bli bästa vänner.

För Patricia Chartier blev programmet ett sätt för henne att bli av med fördomar. Foto: Anna Aigrot

I utkanten av östra Toronto träffar vi Patricia Chartier, en kvinna i övre medelåldern som också är positiv till PSR-programmet. Chartier berättar att detta är bland det bästa hon har gjort i sitt liv.

– För mig blev PSR ett sätt att bli av med fördomar kring muslimer som jag som progressiv aktivist aldrig erkänt mig bära på.

– Jag känner att jag har en moralisk skyldighet att hjälpa till , säger Mariam Elzeiny. Foto: Anna Aigrot

Det finns även många studenter som väljer att engagera sig för nyanlända som privata sponsorer. En av dem är Mariam Elzeiny, en 20-årig student från Egypten som för närvarande studerar i Toronto.

– Jag fick höra om en sponsorgrupp på universitet som behövde en översättare. I och med att jag tidigare varit volontär som engelsklärare i Turkiet kändes detta som något jag kunde bidra med. Jag känner även att jag har en moralisk skyldighet att hjälpa till och jag tycker att det är jättehärligt att umgås med den här gruppen, särskilt personen som vi sponsrar, säger Elzeiny.

PSR-programmet har många viktiga dimensioner och anpassat till varje lands enskilda kontext skulle det kunna fungera som ett komplement till dagens flyktingmottagande. Enskilda medborgares möjlighet att spela en aktiv roll i integrationsprocessen av nyanlända skulle kunna vända den nuvarande negativa trenden kring flyktingmottagande och istället föra människor samman. Länder som Tyskland och Storbritannien undersöker möjligheterna att införa liknande program och Irland har bestämt sig för att implementera ett PSR-baserat program.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: