Krönika

FUF-bladet: tema Makt

Att skriva kring begreppet ”makt” kan vara knepigt. Det egenupplevda maktförtrycket kan skilja sig väsentligt beroende på de olika förutsättningar vi lever med. Men att skriva om det svårdefinierade begreppet ”makt” handlar också om att belysa de privilegier som vi kanske inte medvetet tänker på. Detta kan handla om maktbalansen mellan producenter och konsumenter, människor och stat, folkgrupper och maktstrukturer. I detta nummer försöker vi synliggöra och förstå maktutövningar i relationen mellan stat och folk. Vi skriver om maktfördelning som bör ifrågasättas, arbetsvillkor i fabriker i Etiopien, den västerländska interventionen i krigsdrabbade länder och belyser problematiken kring surrogatmödraskap.

Trevlig läsning!

Detta är en krönika. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en krönika till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: