Trots att många föräldrar är motståndare till demonstrationer kämpar de unga i Climate Strike Myanmar vidare med klimatstrejker och manifestationer.

FUF-korrespondenterna

Myanmars klimataktivister kämpar mot naturkatastrofer och demonstrationstabu

Den klimatstrejk som Greta Thunberg startade förra året har spritt sig runt hela jorden. FUF:s korrespondent mötte två klimataktivister i Myanmar – ett land som är hårt drabbat av klimatförändringar.

Myanmar har varit med om flera extrema naturkatastrofer under de senaste decennierna. En av de allvarligaste är cyklonen Nargis år 2008. Den ledde till att cirka 140 000 personer omkom eller försvann och närmare 2,5 miljoner människor lämnades utan hem eller drevs på flykt. Cyklonen svepte också med sig hissnande 700 000 hem, hälften av alla fiskebåtar och trefjärdedelar av djuruppfödningen. Enorma skador som kräver enorma resurser för att hantera.

Klimataktivisten Kyaw Ye Htet menar att klimatförändringarna är ett stort problem i Myanmar.

– Utvecklingsländer har inte kapaciteten eller infrastrukturen på plats för att hantera naturkatastrofer och Myanmars regering saknar dessutom en plan för att hantera det här, säger han.

I år var det översvämningar i flera delstater, däribland i delstaterna Kachin i nordöst och Rakhine på västkusten. I juli hade över 57 000 personer tvingats på flykt från översvämningar. Även Myanmars största stad, Yangon, hade stora vattenansamlingar och fick begränsad rörlighet och elförsörjning – för att nämna några av problemen som uppstår.

Jag träffar Kyaw Ye Htet och Zay Linn Mon som är två unga miljöaktivister på huvudkontoret för National Youth Congress of Myanmar. Det är en samarbetsorganisation för ungdomsrörelsen som strävar efter att unga ges mer plats och inflytande. De två miljöaktivisterna är aktiva även i den kampen.

Så ser ofta civilsamhället ut för unga engagerade i Myanmar. De har många sura äpplen att bita i och de dras inte för att greppa tag i nästa problem. Kontoret ligger i Hledan norr om centrala Yangon. Stadsdelen benämns som “the second downtown”. Här varvas marknader med köpcenter och nygrillad gatumat. Men påtagligast är kanske den tungt trafikerade vägen som skär rätt igenom Hledan. Avgaserna ligger som ett tungt täcke över stråket och det är stundtals svårt att andas.

Kräver att dammar stoppas

Zay Linn Mon och Kyaw Ye Htet är två av de aktivister som har engagerat sig i den globala klimatstrejken. Foto: Veronica Sällemark

Kyaw Ye Htet och Zay Linn Mon vill se en förändring och startade därför Climate Strike Myanmar som ställer tre krav på regeringen. Till att börja med vill de att regeringen erkänner klimatkrisen och vidtar åtgärder för att tackla den.

– Vi vill också att regeringen stoppar projekt som orsakar klimatförändringar, däribland Myitsonne-dammen och andra liknande megaprojekt som leder till klimathaveri, säger Kyaw Ye Htet.

Han syftar på Kinas megadamm på 3,6 miljarder dollar som rankas som ett av de största vattenkraftsprojekten i regionen. Projektet är kontroversiellt och de olika etniska och religiösa grupperna längs floden Irrawaddy enades i nationella protester mot dammen.

Bland annat kritiserades att dammen inte tar hänsyn till landrättigheter och kultur och att den förstör jordbruket, fisket och djurhållningen. Dessutom skulle elen som produceras föras över gränsen till Kina. Myitsonne-dammen stoppades av den förra regeringen år 2011 och har fortsatt vara ett sorgebarn sen dess.

Men för att stoppa klimatförändringarna har Kyaw Ye Htet också förväntningar på att andra aktörer än bara regeringen agerar.

– Vi vill att civilsamhället och allmänheten engagerar sig i klimatrörelsen, säger Kyaw Ye Htet.

Föräldrar är negativa till demonstrationer

Kraven till trots verkar det nu snarare vara klimataktivisternas metod som väckt mest kritik från olika håll. Det är nämligen inte självklart att få stöd för demonstrationer i Myanmar. Några civilsamhällesrepresentanter har kritiserat Climate Strike Myanmar för att metoden har upprört regeringen – som i sin tur ifrågasätter samarbeten med andra delar av miljörörelsen.

– Att delta i demonstrationer och protester ses som något dåligt av föräldrar till aktivister, av andra civilsamhällesorganisationer och av allmänheten i stort. Detta skapar problem när föräldrarna hellre uppmuntrar barnen att spela bort sina pengar på kortspel än att de går ut och strejkar för klimatet, säger Zay Linn Mon.

Att strejka är inte riskfritt i Myanmar, som placerar sig på plats 138 av 180 i mätningen av press- och yttrandefrihet enligt Reportrar utan gränser. Journalister, aktivister och regimkritiker riskerar ständigt att åtalas och korruptionen i rättssystemet är utbredd. Därför uppmanas också kritiker ibland till självcensur.

Trots svåra förutsättningar startade initiativet i slutet av maj inför den andra globala klimatstrejken där över 1,5 miljoner unga deltog i över två tusen städer i 125 länder. Sedan dess har de hunnit med att strejka fem gånger och fler ska det bli. “Gretaeffekten” har nått Myanmar, om än i begränsad omfattning.

– Idag är vi cirka 20 personer i teamet som organiserar klimatstrejken och cirka 40-50 strejkande aktivister totalt, men vi satsar just nu på att vara ute på skolor och universitet och informera om klimatförändringarna för att engagera fler, säger Kyaw Ye Htet.

Vill att regeringen och omvärlden agerar

Idag samarbetar Myanmars regering med det internationella samfundet, FN och olika civilsamhällesorganisationer under initiativet Myanmar Climate Change Alliance (MCCA). Det syftar till att stärka den institutionella och mänskliga kapaciteten för att kunna genomföra klimatförändringsinsatser. Regeringen har också lanserat sin klimatpolicy.

Men detta är inte tillräckligt säger klimataktivisterna.

– Regeringen måste gå från papper till handling och implementera den politik som de tagit fram. Utan implementeringen så sker ingen förbättring, menar Kyaw Ye Htet.

Kyaw Ye Htet och Zay Linn Mon tycker även att omvärlden har ett stort ansvar – inte minst ASEAN-länderna, Kina, USA och EU. De behöver utveckla sina policys för att adressera klimatförändringarna i ett första steg, men deras policys måste också följas av företagen.

– Företagen behöver regleras och de måste också agera utifrån ett samhällsansvar och hållbart företagande, menar Zay Linn Mon.

Satsar på fler samarbeten

Arbetet med att lyfta klimatkrisen högre upp på den politiska dagordningen fortsätter. Bland annat planerar Climate Strike Myanmar att bredda sina samarbeten och att arrangera utbildning inom politiska kampanjer där de bjudit in organisationen 350 – en erfaren organisation när det kommer till att utveckla kampanjer.

– Vi nätverkar mycket med andra delar av rörelsen med fokus på länderna i Sydostasien. Till exempel Thailand, Bangladesh, Australien, Indonesien, Taiwan, Japan, men också med Hong Kong, säger Kyaw Ye Htet.

Zay Linn Mon framför också att de numera samarbetar med organisationen Turning Tables Myanmar som stöttar unga att uttrycka sig genom musik. Nu ska de hjälpa Climate Strike Myanmar att ta fram sånger som kan sjungas under kommande klimatstrejker.

Vi vet inte exakt när nästa nationella klimatstrejk blir av, men vi vet att vi kommer att delta i den tredje globala klimatstrejken i september och fram tills dess är vi ute och uppmuntrar fler att delta, säger Kyaw Ye Htet.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: