Amazonas är livsviktigt för att jorden ska må bra. Alex Brekke föreslår att vi ska kalla det jordens hjärta. Foto: Niel Palmer/CIAT

Debatt

Stoppa skövlingen av Amazonas – stötta urfolken

Bränderna i Amazonas har skapat stor oro runtom i världen. Att regnskogen skövlas och brinner ner har stor påverkan på vårt klimat – och vi bär alla ansvaret för det. Nu behöver vi stötta alla de urfolk som kämpar för att försvara Amazonas. Det är det bästa sättet att skydda regnskogen, skriver Alex Brekke från organisationen Amazon Watch.

Bränderna i Amazonas har fått stor uppmärksamhet världen över, men det är viktigt att alla förstår grunden och lösningen till krisen. Bränderna är nämligen bara en del av ett mycket mer omfattande problem.

Amazonas är mer hotat än vad det någonsin har varit tidigare. Det handlar om industriell utvinning (olja, gruvor och liknande), boskapsuppfödning (för till exempel tillverkning av kött och läder), sojaodlingar, byggandet av en hel mängd gigantiska dammar samt motorvägar med mera. Allt finansieras av regeringar, multinationella företag, storbanker och av vanliga människor som i slutändan köper de produkter som tillverkas.

Amazonas är hem för nästan 400 olika grupper av urfolk. Dessa människor är beroende av regnskogen för sin fysiska och kulturella överlevnad och har varit dess förvaltare i årtusenden. Urfolken representerar cirka 4 procent av jordens befolkning, men de skyddar 80 procent av världens biologiska mångfald.

Det bästa sättet att stoppa skogsskövlingen är att erkänna urfolkens rätt att leva där de bor och att involvera dem i förvaltningen av regnskogen. Områden där urfolken faktiskt har kontroll över sina territorier är mer bevarande än till och med nationalparker och naturreservat.

Skogsskövling ska lösa Brasiliens ekonomiska problem

Brasilien, som styr över den största delen av Amazonas, har fått en ny president i år som heter Jair Bolsonaro. Han har en enormt dålig kvinnosyn, uttalat sig som stolt homofob och gått till val på rasistiska och antidemokratiska åsikter. Inte nog med det, han vill också lösa Brasiliens växande ekonomiska problem genom att skövla Amazonas. Detta kommer resultera i enorma skogsavverkningar och utsläpp av stora mängder växthusgaser.

För att kunna genomföra sina planer vill han sätta stopp för miljöorganisationers aktiviteter i Brasilien och ta bort de hinder som finns för att kunna skövla regnskogen. Dessutom har hans jordbruksminister Tereza Cristina valt ut ett område stort som Frankrike för avverkning.

Men bördan faller inte enbart på den brasilianska regeringen. Det är ett systematiskt problem som existerat under lång tid i alla de länder som innefattar Amazonas. Västvärlden bär också en stor del av skulden då det är denna del av världen som bidrar både med finansieringen av den industriella utvinningen, men också är konsumenten av alla de produkter som framställs.

Alla bär ansvar för Amazonas

Vi bor alla på samma planet och vi delar alla på ansvaret. Amerikanska och europeiska företag måste ta ansvar för sin delaktighet i denna pågående tragedi eftersom de uppmuntrar och finansierar skogsskövlingen. Vi måste fortsätta pressa Brasiliens regering (och alla de andra regeringarna i regionen) för att säkra skyddet för Amazonas och dess urfolk, som står på frontlinjen och försvarar regnskogen. Vi måste var och en se på oss själva och göra vad vi kan för att skydda våra regnskogar och vår planet för kommande generationer.

Årets skogsbränder i Brasilien ökade med över 80 procent jämfört med den här tiden förra året – och över hälften av bränderna var i Amazonasområdet. Amazonas har länge ansetts vara brandtålig tack vare dess fuktiga klimat, men på grund av klimatförändringar har regnskogen drabbats av oftare och intensivare torka. Dessutom har många av dessa bränder startats medvetet av bönder som uttryckt att de varit sporrade av Bolsonaros retorik om att öppna upp mer regnskog för lantbruk.

Urfolken försöker stoppa den industriella utvinningen och skogsskövlingen genom att hävda sin rätt till de territorier de har levt i tusentals år. Men de utsätts för statligt sanktionerat hot, våld och i vissa fall mord. Alla de urfolk som kämpar för att försvara Amazonas behöver vårt stöd – för det bästa sättet att skydda regnskogen är att försvara urfolkens rättigheter.

Regnskogen är planetens bästa försvar

En regnskog som mår bra är en av vår planets bästa försvar mot klimatförändringar. Världens tropiska skogar – och Amazonas är den största av dessa – absorberar för närvarande cirka 20 procent av den koldioxid som produceras från förbränning av fossila bränslen.

Dessutom finns en femtedel av allt sötvatten i Amazonas, och det spelar en viktig funktion i regleringen av de globala och regionala klimatförändringarna. Vattenkondensering, avdunstning och transpiration över Amazonas är centrala drivkrafter för den globala atmosfärens cirkulation.

Amazonas är den mest artrika tropiska regnskogen som existerar. Bara ett hektar av Amazonas innehåller fler arter av träd än vad som finns i hela Nordamerika. Den biologiska mångfalden är helt enkelt enorm.

I vardagsspråk brukar Amazonas kallas för jordens lungor, och även om det inte är helt tekniskt korrekt (som ofta klimatförnekare är snabba att poängtera) så föreslår jag ett annat namn som ännu bättre beskriver vad Amazonas betyder för vår planet; Amazonas är jordens hjärta!

Jag hoppas vi ses på Odenplan i Stockholm nu på lördag (7/9) klockan 12, för en manifestation för Amazonas.

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: