FUF-korrespondenterna

Ecuadors urfolk marscherade för att kräva regeringen på resultat

Den 27 november påbörjade 500 personer från olika urfolkssamhällen och organisationer en gemensam vandring från Puyo i Amazonas till huvudstaden Quito. Längs vägen anslöt sig fler och fler och två veckor senare var det omkring 10 000 personer som tågade in till Plaza Grande i Quito, som var marschens slutmål, för att möta Ecuadors president Lenín Moreno och överlämna urfolkens krav.

Bakom manifestationen stod CONAIE, en paraplyorganisation som samlar alla urfolk i Ecuador. De flesta som deltog i marschen kom från Amazonas och Anderna, men alla Ecuadors olika urfolk fanns representerade och hade samlats under en gemensam agenda bestående av flera olika frågor. Manifestationen bottnade i att Ecuadors president inte har uppfyllt det som han tidigare lovat och att dialogen mellan urfolksrörelsen och presidenten hittills inte bjudit på resultat.

Kraven som urfolken ställde var bland annat upphörande av tillstånd för gruvverksamhet och oljeutvinning i urfolksterritorier, återinförande av tvåspråkig interkulturell undervisning, amnesti för fängslade aktivister, bekämpning av korruption på alla nivåer och en institutionalisering av dialogen mellan regeringen och CONAIE.

Foto: Linnea Kronebrant.

Kampen handlar om grundläggande rättigheter och självbestämmanderätt hos urfolkssamhällen. De vägrar att ge upp sina territorier och vattenkällor. I ett twittermeddelande skrev CONAIE att de tror att dialog är grunden för en demokrati, men att de nu är i behov av resultat. Urfolksrörelsen hade samlats under hashtaggen #ResultadosYa som betyder resultat nu! Målet var att kräva Moreno-regeringen på tydliga svar och konkreta resultat och när de väl hade mottagits av regeringen twittrade CONAIE återigen att de inte tänkte lämna regeringsbyggnaden förrän de säkerställt att kraven uppfyllts.

Moreno lovade bland annat att inga fler gruvtillstånd ska ges i urfolksterritorier och att de tvåspråkiga utbildningsinstituten ska återinföras. CONAIE välkomnade dessa öppningar från presidentens sida, men lovade att de kommer att vara vaksamma och i ständig strävan för att säkerställa att regeringens åtaganden verkligen uppstår under de givna tidsbestämmelserna.

Det var en mäktig kraftdemonstration som utspelade sig på Plaza Grande den 11 december och det visade sig tydligt att Ecuadors urfolk, som utgör omkring en tredjedel av befolkningen, är en aktör att räkna med.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: