Forskare såväl som klimataktivister menar att Australien befinner sig i ett klimatnödläge – och flera aktörer kritiserar landets regering för bristande handlingskraft. Foto: John Englart. Källa: Flickr.

FUF-korrespondenterna, Reportage

Australiens nya klimatpolitik – hyllad och kritiserad

Konsekvenserna av klimatförändringarna fortsätter att drabba Australien. Landet har röstat igenom sitt första lagförslag gällande klimatet på tio år, men lagen har blivit hårt kritiserad och anses vara ett ambitiöst men ihåligt förslag. Australien skulle kunna ta ett mycket större ansvar för minskning av koldioxidutsläpp, menar flera aktörer. 

Värmeböljor, stormar och torka är några av klimatförändringarnas konsekvenser som Australien mycket väl känner till. Våldsamma skogsbränder har tvingat både människor och djur att lämna sina hem. Översvämningar har orsakat stor förstörelse och sköljt bort liv, trygghet och hoppet om en framtid. Trots det har klimatfrågan under en lång tid varit stillastående på den politiska fronten i Australien, och fokus har i stället legat på andra frågor som rör ekonomi, hälsa och migration. Men i september 2022 röstade den sittande regeringen igenom den första lagstiftningen för klimatet på ett decennium – en lagändring som både har hyllats och kritiserats.

Ska nå nettonollutsläpp till 2050

Regeringens lagändring, Climate change bills, fastställer att landet ska minska sina utsläpp med minst 43 procent till 2030 och nå nettonollutsläpp till 2050. Lagen ska också fungera som rådgivning för hur Australien ska agera i förhållande till klimatförändringarna.

Regeringen får själv bestämma vilket tillvägagångssätt som anses vara lämpligast för att nå slutmålet om nettonollutsläpp till 2050. Lagen ger även makt åt landets myndighet för klimatförändringar att övervaka och granska att regeringen följer dessa mål med årliga rapporter. Lagen kräver att statliga myndigheter och andra aktörer inom industri- och energisektorn följer dessa mål.

– Att lagstifta dessa mål ger tydlighet och säkerhet för investerare samt deltagare på energimarknaden och kommer att hjälpa till att stabilisera vårt energisystem, sa Australiens klimatförändringsminister, Chris Bowen, efter att klimatlagen hade röstats igenom i september.

Kritik mot lagen

Australiens klimatlag har både välkomnats med stor positivitet och hoppfullhet av företag och miljörörelsen, och av kritik från såväl forskare som klimataktivister som uppmanar regeringen att göra mer.

Kritiken rör målet om att minska koldioxidutsläpp med 43 procent till 2030. För att uppnå målen i Parisavtalet anser bland annat forskare att Australien behöver minska sina koldioxidutsläpp betydligt mer än så. Australien är ett höginkomstland och har höga koldioxidutsläpp. Därför bör landet ta större ansvar än låginkomstländer för att minska utsläppen och övergå till hållbara alternativ inom de närmsta åren, menar forskarna.

Kritiken handlar även om att lagförslaget har ett tydligt slutmål, men brister i konkreta handlingar för att minska Australiens klimatpåverkan. Kritiker menar att regeringen behöver presentera en mer tydlig och konkret plan för målet att så småningom uppnå nettonollutsläpp.

Forskare har även kritiserat lagens hållbarhet. Klimatlagen ger myndigheten för klimatförändringar en central roll i lagens implementering, uppföljning och rådgivning. Men lagen säkrar inte sin egen överlevnad. Med nya val kommer nya regeringar, och med nya regeringar finns risken att lagen bortprioriteras i både politik och i budget.

Skogsbränder har alltid varit en naturlig del av den australiensiska miljön, och New South Wales är en av de regioner i landet som är mest utsatta. Med klimatförändringarna blir bränderna också mer oförutsägbara och svåra att kontrollera. Foto: AdaptNSW. Källa: Flickr.
Konsekvenserna av klimatförändringarna är synliga redan i dag

Klimatförändringarna påverkar Australien redan i dag. Rekordhöga temperaturer uppemot 50 grader är livshotande för både människor och djur i landet. Översvämningar förstör såväl städer som odlingsmark och den stigande havsnivån hotar att sluka delar av landet under vattenytan. IPCC, FN:s klimatpanel, underströk i sin senaste klimatrapport att om alla länder tog efter Australiens klimatpolitik och nivå av utsläpp skulle vi vara på väg mot tre graders uppvärmning – en temperaturskillnad långt ifrån vad vi skulle klara att anpassa oss till. Organisationen Climate Council Australia menar att Australien de senaste tio åren har haft en svag och otillräcklig klimatpolitik.

– Att vidta långsamma och otillräckliga åtgärder, som vår federala regering gör, kommer att leda till mer skada för fler människor. Klimatförändringarna och dess konsekvenser accelererar, och vårt svar bör matcha situationens omfattning med brådska och fokus, sa Climate Council Australia i sin utredning av IPCC:s klimatrapport för Australien.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: