Lejon på en väg i Sydafrika

På många ställen i världen har vilda djur kommit fram på vägarna nu när människorna är i karantän. Foto: Chris Eason (CC BY 2.0)

FUF-korrespondenterna

Är corona en varningssignal från naturen?

Corona-pandemin har satt oss människor runt hela jorden i samma båt. Krisen hotar alla våra liv och världsekonomin. Här i Brasilien gick delstaterna in i en lockdown eller volontär lockdown kort efter Europa men innan USA, trots att sjukdomen var relativt ny i landet. Brasilien kommer troligtvis fortsätta sin lockdown fram till sista maj, om inte längre, medan andra länder i Europa håller på att öppna upp igen. På så vis vill Brasilien kunna platta ut sin kurva ordentligt. 

Medan människorna stannar hemma har de tomma gatorna och den minskade flygtrafiken påverkat Brasiliens miljö positivt, precis som så många andra länder i en lockdown. När vi inte stör naturen kan den komma till sin rätta. 

De positiva förändringar som har skett i naturen är synliga framför ögonen på oss, men även uppifrån rymden. Exempelvis har luften blivit renare i Brasilien och i många fler länder. Vattnet på vissa platser har blivit renare, som i Venedig, och djur börjar sakta våga sig fram igen. Med tanke på att människor sitter i karantän, i sina hem, är det inte konstigt att mängden koldioxid i olika länder världen över har minskats drastiskt. I vissa länder har utsläppen minskat med så mycket som 40 procent. Men historiskt sett är det inget nytt att koldioxidutsläppen minskar när länder går in i en lågkonjunktur. Frågan är istället hur vi efter coronakrisen upprätthåller de positiva förändringar som skett i naturen?

Den nuvarande coronapandemin är bara ett exempel på hur en pandemi kan se ut. Om vi inte är försiktiga eller förberedda kan en ny pandemi komma, och den kanske är värre än den vi genomgår just nu. En sådan pandemi skulle kunna ske om vi fortsätter att missbruka miljön. Klimateffekterna skulle i så fall kunna slå tillbaka på människolivet med väldigt kort varsel. Ett exempel på detta är hur förhöjda temperaturer i världen kan bidra till en ökning av myggor. Om myggorna som bär malaria eller zika-viruset ökar, skulle det kunna leda till ännu fler insjuknade och döda. Det skulle vara förödande för Brasilien där både malaria och zika-viruset redan finns.

Har miljön därför skickat oss en varningssignal? Exemplet med myggorna är bara en av flera katastrofer som skulle kunna ske om vi inte hindrar ökningen av den globala uppvärmningen. Vi måste hitta ett sätt att samexistera på jorden tillsammans med miljön. Titta vad snabbt vi tvingats anpassa oss och hitta många nya tillvägagångssätt under coronakrisen. Tänk om vi människor skulle kunna använda våra talanger och dagens teknik till för att leva på ett mer hållbart sätt. För att kunna stoppa framtida katastrofer behöver vi se över våra politiska, ekonomiska och sociala system.

Brasilien kommer, som många andra länder, behöva ställa om samhället när lockdownen är över. Det viktigaste då blir att tänka långsiktigt. Hur landet ska göra för att leva i samklang med naturen är dock svårt att svara på. Men att de bör inkludera miljötänket blir allt mer oundvikligt om de vill minska risken för en ny pandemi. Jag hoppas att Brasilien – tillsammans med resten av världen – ser den pågående coronapandemin som naturens varningssignal för framtida pandemier och klimatförändringar.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: