Ungdomarna i WWF Sweden Youth

Debattörerna i WWF Sweden Youth tycker att vi borde agera kraftfullt för naturen och klimatet. Foto: Bernhardina Hörnstein

Debatt

Använd handlingskraften från coronapandemin till klimathotet

Covid-19 har försatt oss i en global kris där alla blivit tvungna att agera snabbt och kraftfullt. Förändringarna visar vad vi kan åstadkomma när individer, företag och myndigheter arbetar tillsammans i svåra tider. Samma handlingskraft måste användas för att rädda vår planet, skriver 13 aktiva i WWF Sweden Youth.

Vi unga i WWF Sweden Youth uppmanar makthavare och jordens befolkning att ta lärdom av handlingskraften från coronakrisen till förmån för klimatet och den biologiska mångfalden. Idén om ett hållbart samhälle är kanske viktigare än någonsin. Klimatrörelsen fortsätter arbeta och vi måste fortsätta ställa krav för att nå en hållbar framtid där vi lever i harmoni med jordens resurser.

Globalt lever vi alla på jorden som om vi hade 1,7 planeter till vårt förfogande och i Sverige lever vi som om vi hade cirka fyra jordklot enligt Global Footprint Network. Det innebär att det är en orättvis global fördelning av resurserna och vi lever på framtida generationer. Detta påverkar både klimatet och den biologiska mångfalden negativt.

För att alla människor ska kunna leva inom ramen för vad vår planet klarar av måste makthavare hantera klimathot och förlusten av biologisk mångfald som en kris. Vi behöver minska utsläpp av växthusgaser för att klara av 1,5-gradersmålet och samtidigt sluta förstöra, förorena och överexploatera ekosystem så att alla arter kan leva.

Nu har vi sett att det finns kapacitet att agera kraftfullt för att bemöta en kris. Tänk om vi kunde lära oss av vårt agerande i nuvarande pandemin och tillämpa det även för att leva inom planetens gränser.

År 2020 skulle vara Supermiljöåret med många globala konferenser. Exempelvis skulle en motsvarighet till ett Parisavtal för biologisk mångfald ha tagits fram. Supermiljöåret har dock fått skjutas på framtiden på grund av coronakrisen. Vi unga fortsätter ändå att arbeta för att motverka klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald. Vi förväntar oss att makthavarna också gör det, åtminstone de som inte jobbar med coronakrisen. De måste agera redan nu för att hålla vad de har lovat, exempelvis arbeta för 1,5-gradersmålet och Agenda 2030. När Supermiljöåret blir av vill vi se kraftfulla avtal. Det räcker inte med tomma ord, vi vill se handling!

När covid-19-pandemin förhoppningsvis börjar avta måste vi ställa oss själva frågan – vad går vi människor tillbaka till då? Ska vi återgå till gamla rutiner som förstör jorden, vårt hem? Eller ska vi utmana oss själva och göra gynnsamma beteenden till vanor? På så sätt kan vi finna en livsstil som passar såväl oss som naturen och klimatet. Det kan vara allt ifrån att minska vår konsumtion till äta mer hållbart eller upptäcka Sveriges vackra natur under semestern.

Under coronakrisen skyddar vi främst våra riskgrupper. Under klimat- och biologisk mångfaldskrisen så är vi alla i riskgruppen: såväl dagens generation, som framtida generationer och alla världens arter. Därför måste vi agera kraftfullt!

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: