Tips till rekryterare

 

Vidare läsning för en mer inkluderande rekryteringsprocess:

 

Make Equals verktygslåda med övningar, tipsbank, webbutbildningar m.m. för praktiskt jämlikhetsarbete.

 

Rättviseförmedlingens tips till rekryterare för att komma runt våra egna omedvetna fördomar.

 

DO:s ”Hundra möjligheter att rekrytera utan att diskriminera”, en sammanställning vad forskarvärlden, såväl nationellt som internationellt, säger om risker för diskriminering i rekrytering.

Vidga normens handbok ”Vit, svart eller brun – handbok om aktiva åtgärder kopplat till hudfärg”, för kunskap och verktyg att aktivt kunna arbeta mot diskriminering utifrån hudfärg på arbetsplatser. Utgiven av Länsstyrelsen Stockholm 2019.

”Vita privilegier och diskriminering”, en rapport om rasism i arbetslivet och vilka olika mekanismer som skapar och vidmakthåller ojämlikhet kopplat till hudfärg. Utgiven av Länsstyrelsen Stockholm 2021.

”Jämställd rekrytering i en digital värld”, en rapport om utmaningar med jämställd digitalisering och rekrytering och metoder och tips för mer inkluderande rekrytering. Framtagen av Jämställd Utveckling Skåne i samverkan med Region Skåne 2022.

 

”Så gör du rekryteringen transinklusiv”. Inlägg publicerat på HRbloggen.se 2017.

 

 

 

Tipsa oss gärna om mer bra läsning!

Dela det här: