Krönika

Vad innebär en god global hälsa?

Världens hälsa förbättras. På två decennier har andelen Hiv-smittade minskat, andelen
mässlingsvaccinerade barn ökat och mortaliteten hos malariasmittade minskat. Detta
framkom under ett panelsamtal med företrädare för Bill & Melinda Gates Foundation, LäkareUtan Gränser, Global Financing Facility, Gavi och Globala Fonden.

Vägen mot en bättre global hälsa går alltså framåt, men kantas samtidigt av parallella krafter
som formar nya utmaningar. Global gag rule försvårar det livsviktiga arbetet med SRHR och
abortfrågor. Klimatförändringar ökar risken för malariasmitta när infektionsbärande myggor sprids över nya geografiska områden. Minskad tillgång till vatten är inte bara hälsofarligt, utan kommer sannolikt resultera i allvarliga konflikter. Krafter svåra att förändra – men inte omöjliga. En god global hälsa måste därför vara preventiv för att minska risken för sjukdomsspridning.

Trots hot från både klimatet och Trump kan vi med relativt enkla metoder minska
dödligheten bland de vanligaste infektionssjukdomarna. Metoder som att investera i
myggnät, säkerställa hygieniska toaletter med tillhörande handfat, bättre utbildning och att
fördela mediciner på effektivare sätt. God global hälsa kräver därför riktade insatser och
långsiktighet.

Hälsa är samtidigt väldigt komplext. Internationella hälsoorganisationer kan ibland svara för ett helt lands hälsobehov i termer av vaccinering och distribuering av vissa mediciner – ett arbete som staten i normalfallet står för. När dessa organisationer sedan avslutar sina
insatser (exempelvis för att landet blivit rikare) finns det en risk att landets politiker inte inser vikten av att fortsätta investera i sin befolknings hälsa. En god global hälsa handlar därför även om kunskap och normer.

God hälsa och välbefinnande är mål nummer tre i Agenda 2030s 17 mål. På tjugo år har vi
gjort fantastiska framsteg. Med rätt resurser kan vi nå ännu längre. Jag väljer därför att se
positivt på framtiden – tillsammans för en bättre global hälsa.

Detta är en krönika. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en krönika till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: