Sista ansökningsdag Praktikantprogrammet

Den 1 oktober är deadline för att söka till Praktikantprogrammet inför vt-20 om du vill bli matchad mot samtliga praktikplatser. Du är även välkommen att söka efter detta datum, men då platserna kommer att tillsättas löpande från och med 1 oktober kommer urvalet därefter att vara begränsat. Du finner alla våra praktikplatser i vår praktikplatsbank […]

24 juni, 2019, Praktikantprogrammet, Yrkesnätverk och praktik