Plan International Sverige

Om organisationen Plan International Sverige startades 1997 och har idag runt 100 medarbetare. Vi är en självständig del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i över 70 länder. Plan International är politiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention. Vi arbetar för att alla barn ska ha rätt att […]

7 september, 2020, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank

Swedish International Centre for Local Democracy (ICLD)

About the organization The Swedish International Centre for Local Democracy (ICLD) believes that critically important change happens at the local level. Local governments are at the core of democratic development around the world, and it is the everyday work carried out by villages, towns, cities, municipalities and regions, that creates the change that is fundamental […]

7 september, 2020, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank

Sida – Enheten för stöd till effektiv insatshantering och metoder

Om organisationen Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra aktörer bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Vi arbetar med att genomföra den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för fattiga […]

7 september, 2020, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Om organisationen Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, är en statlig kommitté under Utrikesdepartementet med uppdrag att oberoende utvärdera och analysera Sveriges internationella bistånd för att på så sätt utveckla biståndet och bygga upp en långsiktig kunskapsbas av hög kvalité. EBA samarbetar med forskare och andra experter för att långsiktigt förbättra det svenska biståndet. EBA består av […]

7 september, 2020, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Världsnaturfonden WWF

Om organisationen Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella och oberoende naturvårdsorganisationer. Vi finns i närmare 100 länder och arbetar med naturvårdsprojekt i fält, naturvårdsforskning, samverkan med näringsliv, utbildning och påverkansarbete i nationella och internationella beslutsfora. Huvuddelen av WWFs arbete finansieras med insamlade medel. Världsnaturfonden WWF omsätter ca […]

7 september, 2020, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

FCG Swedish Development AB

About the organization FCG Sweden is a Swedish consultancy firm and training organisation and the focus of our work lies on capacity building and institutional development in the global south. We work mostly through public procurement and the projects are commissioned by donor organisations such as Sida, the World Bank, the European Union, UN agencies, […]

7 september, 2020, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Commercial Office of Ecuador (PRO Ecuador)

About the organization The Commercial Office of Ecuador in Stockholm is one of the 30 worldwide offices of the Ministry of Production, Foreign Trade, Investment and Fisheries www.produccion.gob.ec, in charge of export and investment promotion. The goal of PRO ECUADOR is to promote and increase the exports of Ecuadorian products and services abroad, attract Foreign […]

7 september, 2020, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

Vinnova

Om organisationen Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. På Vinnova arbetar vi med att ständigt utveckla hur vi kan stärka Sveriges innovationskraft för att bidra till hållbar tillväxt och samhällsnytta. Vinnova investerar cirka 3 miljarder kronor varje år och har drygt 200 medarbetare med kontor i Stockholm och filialer i Bryssel, Silicon Valley och Tel Aviv. Hållbarhetsarbetet […]

7 september, 2020, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik

ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators

Om organisationen ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators är en svensk biståndsorganisation specialiserad på folkbildning på modersmålet för unga och vuxna analfabeter. Vi samarbetar med lokala organisationer i Afrika söder om Sahara. ALEF har en unik pedagogisk metod som vi lär ut till våra samarbetspartners i månadslånga seminarier på plats i de afrikanska länderna. Under […]

7 september, 2020, Praktikannons, Praktikantprogrammet, Praktikbank, Yrkesnätverk och praktik