Twinning – institutionsutveckling genom myndighetssamarbete

“Twinning” syftar inom biståndet på den praktik då ett givarland stödjer institutionsutveckling i ett mottagarland genom samarbeten mellan ländernas institutioner. I Sverige arbetar exempelvis myndigheter som Skatteverket, SCB och Arbetsförmedlingen med att stödja låg- och medelinkomstländers uppbyggnad av liknande institutioner. Nu ska ni få lyssna till Bengt Lyngbäck, konsult vid NIRAS Indevelop och tidigare internationell chef vid Arbetsförmedlingen, som har lång erfarenhet av twinning. Seminariet ägde rum den 12 december 2016.

12 december, 2016, FUF-podden

Anders Kompass – visselblåsaren i FN

I juli 2014 fick Anders Kompass en rapport i handen som avslöjade att FN-soldater utsatt barn för sexuella övergrepp i Centralafrikanska republiken. Kompass slog då larm till ansvariga. Men istället för att hyllas för sin handlingskraft blev han anklagad för tjänstefel, belagd med munkavle och ombedd att avgå. Han blev senare rentvådd från samtliga anklagelser och valde efter det att lämna FN. Nu ska ni få lyssna till Anders Kompass, diplomat och f.d. chef för kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter. Seminariet ägde rum den 1 december 2016.

1 december, 2016, FUF-podden