Fem utmaningar – fem möjligheter för dig, Isabella!

Av: Mattias Goldmann

Isabella Lövin har fått en ny titel. Istället för en biståndsminister har Sverige nu en minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. Titeln öppnar för nya möjligheter, skriver Mattias Goldmann, vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores, som här i ett öppet brev levererar fem utmaningar till ministern.

27 maj, 2016, Debatt

Agenda 2030 – utveckling på hemmaplan

Detta avsnitt av FUF-podden är från vår seminarieserie om de Globala målen för hållbar utveckling där vi frågar ut makthavare om arbetet med Agenda 2030. Den här gången får vi lyssna på Oskar Thorslund, ämnesråd vid Avdelningen för offentlig förvaltning på Finansdepartementet, som talar om genomförandet av agendan på hemmaplan.

25 maj, 2016, FUF-podden

Landgrabbing – vem har rätt till marken?

Det här avsnittet är från fåtöljsamtalet ”Vem har rätt till marken?”. Rebecka Jalvemyr, kanslichef på FIAN Sverige (FoodFirst Information and Action Network), gästade FUF för att prata om landgrabbing med exempel från Brasilien och Etiopien.

23 maj, 2016, FUF-podden

Stå upp för de humanitära principerna!

Av: Dick Clomén och Hala Mohammed

Antalet fördrivna människor är det högsta i modern tid och idag inleds det första humanitära världstoppmötet, World Humanitarian Summit (WHS), i Istanbul. Nu mer än någonsin behövs stater och ledare som står upp för grundläggande humanitära värderingar. Det skriver Dick Clomén och Hala Mohammed, representanter för Svenska Röda Korset vid WHS.

23 maj, 2016, Debatt

Svensk vapenexport och nedrustningspolitik – med Linda Åkerström

Det här avsnittet är från fåtöljsamtalet ”Svensk vapenexport och nedrustningspolitik”. Linda Åkerström, nedrustningsansvarig på Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, besökte FUF för att presentera ny statistik och prata om den svenska vapenindustrin, berörda myndigheter och synen på säkerhet.

12 maj, 2016, FUF-podden

Satsa på utbildningsinsatser med bevisad effekt

Av: Amy Damon, Bixuan Sun, Paul Glewwe och Suzanne Wisniewski

Utbildning leder till utveckling, men vilka insatser förbättrar utbildningen? För att försäkra sig om att utbildningsbiståndet används effektivt måste biståndsaktörer satsa på högkvalitativa utvärderingar med kvantitativa metoder. Det skriver Amy Damon, Paul Glewwe, Suzanne Wisniewski och Bixuan Sun, författarna till en ny EBA-rapport om utbildningsinsatser i utvecklingsländer.

10 maj, 2016, Debatt