Vägarna till Utvecklingsjobben

Välkomna till workshopen Vägarna till utvecklingsjobben, den 28 november kl 12:30-16:00, i Sidas lokaler på Valhallavägen 199, i Hörsalen. Workshopen syftar till att ge tips, förberedelse och inspiration inför ett framtida jobb, kanske inom mänskliga rättigheter, klimatfrågan eller fredsbevarande? Listan kan göras lång på olika frågor du kan jobba inom global hållbar utveckling. Workshopen är öppen för alla, men föranmälan krävs.

Anmälan är öppen fram till 24/11
Klicka här för att komma till anmälan

Program

12:30 FUF hälsar välkomna och berättar om FUF:s Praktikantprogram som en väg in i arbetslivet.

12:45-13:45 Sidas enhet för kapacitetsutveckling (CAPDEV) kommer till oss för att, i egenskap av experter, prata om processen kring att söka och få ett jobb i utvecklingsbranschen. De kommer berätta om Sidas resursbasprogram, ge tips för CV och personligt brev samt gå djupare in på kompetensbaserad rekrytering och hur en sådan arbetsintervju är uppbyggd.

13:45-14:00 Fika och mingel med talarna i workshopen

14:00-14:45 Panelsamtal med fyra personer som på olika sätt arbetar med global utveckling på fyra olika organisationer, företag och myndigheter.

14:45-15:00 Tack och avslutning

(15:00-16:00 fortsätter workshopen för FUF:s deltagare i praktikantprogrammet)

Workshopen kommer även att spelas in och du kommer hitta länk till filmen efter eventet här på fuf.se och i våra sociala medier.

Mer om talarna:

Lorena Acevedo Narea – Sida CAPDEV

Lorena är Programhandläggare/Specialist för JPO/SARC/SDP och UNV programmen på Sida. Det innebär att hon för dialog med FN organen om deras bemanningsbehov och matchar dem med Sidas/Sveriges prioriteringar för val av tjänster som kommer att finansieras. Hon är också med i rekryteringsprocessen av personer till dessa program från utannonsering till intervjuer och sedan förberedelsekurser innan de åker ut. Vidare är hon kontaktperson till alla, ca 150 personer, som är ute. Hon började på Sida i somras, och har innan dess jobbat på UNDP och UNDOCOs högkvarter i NY i 10,5 år. Före NY var hon på Kuba i nästan 3 år som UN Coordination Officer (JPO tjänst) och innan dess jobbade hon på IDEA International här i Stockholm och hade en kortare tjänst på Sida. Hon har Pol Mag. Och Civilekonomexamen från Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet (med nationalekonomi som huvudämne).

Carin Morin – Sida CAPDEV

Carin ansvarar för två av Sidas resursbasprogram: JPD, som är ett traineeprogram inom EU där Sida bidrar med ca 10 tjänster vartannat år, och BBE, som är Sidas eget resursbasprogram, där de har fullt arbetsgivaransvar. Hennes roll är framför allt strategisk; att se till det långsiktiga kompetensbehovet, såväl på Sida som hos andra svenska aktörer. De ser såväl till behov inom tematiska områden som till språk, regioner, metoder etc.

Karriärpanelen

Josefin Pasanen – Föreningen för Utvecklingsfrågor

Josefin är nationalekonom med inriktning på utvecklingsekonomi. Hon har en politices kandidatexamen från Uppsala Universitet och en masterexamen i utvecklingsekonomi från London School of Economics. Hon arbetar för närvarande som kanslichef på FUF och har en bakgrund inom ledarskap, policyutveckling, utvärdering och analys. Närmast kommer hon från Latinamerika-kontoret för Poverty Action Lab (J-PAL) där hon arbetat som chef för kapacitetsutveckling.

Anna Magnusson –PWC

Anna Magnusson är konsult inom PwC:s affärsområde Cyber Security. Hon har en masterexamen i internationell säkerhet från Groningen Universitet i Nederländerna och en kandidatexamen i fred- och konfliktkunskap från Uppsala Universitet.  Hon har tidigare erfarenheter från Utrikes-departementet och Näringslivets Internationella Råd där hon arbetat med utvecklingsfrågor ur ett näringslivsperspektiv.

Enayat Adel – Svenska Afghanistankommittén

Enayat har läst utvecklingsstudier och internationellt samarbete med internationella relationer som inriktning samt har en magister i statsvetenskap. Han gjorde praktik på Sidas Afghanistanenhet och arbetade sedan där i 10 månader. I september 2017 började han jobba på Svenska Afghanistan-kommittén som föreningshandläggare.

Kristian Edqvist – Folke Bernadotteakademin

Kristian Edqvist arbetar med insatsförberedande utbildning på FBA. Han ansvarar för att den personal som myndigheten sänder ut till olika fredsinsatser runtom i världen får de förberedelser de behöver inför sina uppdrag. Han är kriminolog utbildad vid Stockholms universitet och var 2013–2015 utsänd till FN-insatsen i Liberia, UNMIL, där han arbetade för Corrections Advisory Unit där han uppförde och drev en Ebola-karantänenhet under EVD-epidemin. Han har också arbetat med offer för landminor i Kambodja.

Dela det här: