Stefan Löfven

Foto: Poltikerveckan Almedalen, Flickr

Krönika

Samhället går inte sönder om vi håller ihop

Under socialdemokraternas dag, en kvalmig torsdagkväll under Almedalsveckan, inleder Stefan Löfven sitt partiledartal med en nostalgisk tillbakablick mot det socialdemokratiska arv som Almedalsveckan bär på.

Det blir under statsminister Stefan Löfven talets gång väldigt tydligt att detta inte är som vilket framträdande som helst. Det är sluttampen på valrörelsen och Nordiska motståndsrörelsens närvaro under veckan har tvingat RFSL ungdom att stänga ner sin verksamhet under veckan och flera organisationer och partier har medverkat i en stor mångfaldsparad.

I sitt tal riktade Stefan Löfven skarp kritik mot de växande extremistiska krafterna i landet, rädslan bland ungdomar att engagera politiskt, det växande näthatet och falsk propaganda. Mött av rungande jublande och applåder talar Stefan Löfven engagerat om vikten av att värna om det kollektiva framför det individuella, om svensk demokrati präglad av respekt och vikten av att värna detta i alla internationella arenor där Sverige finns representerad. Han återkommer till NMR:s närvaro i Visby:

– De har inte här och göra, det här är ett demokratiforum.

För att möta de växande extremistiska krafterna menar Löfven att höjda straff inte är tillräckligt, att ett mer inkluderande samhälle och reformism är lösningen. Han poängterar att årets val både är en folkomröstning om svensk välfärd och en chans att låta gemenskapen vinna över polariseringen. Löfven lovar därför att ännu en socialdemokratisk mandatperiod kommer innebära investeringar i skolan, flera anställda lärare anställda, förbättrad elevhälsa, ett lyft av de skolor som behöver det mest samt preventiva åtgärder för att förhindra att ungdomar går den kriminella vägen.

Stefan Löfven kontrasterar alliansens förslag om sänkta löner, otrygga anställningar och marknadshyror för mot socialdemokraternas budgetsatsningar i sjukvård, pension och satsningar på nyanlända. Detta ska ske genom gedigna utbildningar till bristyrken, obligatorisk språkträning för den som behöver språkstöd, enkel tillgång till introjobb och praktik samt extrajobb i välfärden. Han talar om behovet av en hållbar migrationspolitisk, men undviker att kommentera i vilken utsträckning Socialdemokraterna kommer fortsätta på samma bana med sin kontroversiella migrationspolitik. Sträcker sig åtgärderna för nyanlända till de flyktingar som redan kommit till Sverige, de med permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd eller de som i nuläget söker sig till Sverige?

Talepunkter om global utveckling, klimatfrågor och Sveriges roll i världen lyste dock med sin frånvaro, med vare sig betoning på den feministiska utrikespolitiken eller arbetet med de globala hållbarhetsmålen. Dock nämndes utbyggandet av ett kunskapslyft och vikten av att ge företag tillgång till utvecklingskapital så att de kan leda klimatomställningen och sälja sina lösningar på den globala marknaden.

I sin helhet var Stefan Löfvens tal ett valmanifest med betoning på de positiva saker som skett under senaste mandatperioden och att en röst för socialdemokraterna är en röst för ett trygghetsprogram för pensionärer, poliser, undersköterskor och lärare i en tid då Sverige behöver en samhällsförändring som allra mest.

Detta är en krönika. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en krönika till Utvecklingsmagasinet eller är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: