Panelsamtal: Aborträtten i Asien

Rätten till en säker och laglig abort är långt ifrån självklar i dag och på en del håll i världen går utvecklingen bakåt. Omkring 95 procent av alla osäkra aborter genomförs i Latinamerika, Afrika och södra och västra Asien, enligt Läkare Utan Gränser.

Den 12 december kl. 17.30 bjuder FUF:s lokalgrupp Stockholm Södra in till ett panelsamtal där vi ger en överblick över lagstiftningen kring abort i Asien och hur den har utvecklats. Exempelvis beslöt Högsta domstolen i Indien i år att samtliga kvinnor, oberoende av civilstånd och kast, har rätt till abort fram till och med vecka 24. Samtidigt ser vi att länder som Filippinerna har ett totalförbud mot aborter. Där kan både kvinnan som gör abort och den som utför aborten straffas med upp emot sex års fängelse.

Hur arbetar trosbaserade aktörer med sexuell hälsa och reproduktiva rättigheter i regionen? Hur arbetar civilsamhället med restriktiva abortlagstiftningar? Och varför ser abortlagstiftningar ut som de gör i Asien? Det är några av frågorna som kommer att besvaras under panelsamtalet.

Paneldeltagare

Kristina Castell, sexualpolitisk sakkunnig på RFSU:s internationella enhet.
Emilie Weiderud, policyrådgivare på Act Svenska kyrkan och nyligen hemkommen från regionen.
Amanda Cleeve, postdoktor inom global sexuell och reproduktiv hälsa, tidigare konsult för Världshälsoorganisationen (WHO) i Genève med fokus på forskning om abort och WHO:s riktlinjer för abortvård.

Program för kvällen

17:30 – 17:35 Välkomnande av FUF Stockholm Södra
17:35 – 17:55 Global överblick över aborträtten: Möjligheter och hot i en polariserad värld (Kristina Castell, RFSU)
17:55 – 18:15 Hur arbetar trosbaserad aktörer inom SRHR i Asien? (Emilie Weiderud, Act Svenska kyrkan)
18:15 – 18:20 Fikapaus
18:20 – 18:45 Panelsamtal med Kristina Castell, Emilie Weiderud och Amanda Cleeve (Karolinska Institutet)
18:45 – 18:55 Publikfrågor
18:55 – 19:00 Avslut

Panelsamtalet hålls på FUF:s kansli på Ehrensvärdsgatan 4, 112 35 Stockholm. Fika erbjuds med veganska alternativ. Samtalet kommer hållas på svenska. För att närvara behöver du registrera dig här senast den 11 december kl. 23.59.

Om arrangören

FUF Stockholm Södra är en av FUF:s lokalgrupper som arbetar ideellt med att sprida kunskap om globala utvecklingsfrågor. Panelsamtalet arrangeras i samarbete med studieförbundet Sensus.

 

Dela det här: