FUF Stockholm Södra

FUF Stockholm Södra är en lokalgrupp med drygt 20 aktiva medlemmar, som är till för alla som bor i Stockholm. Föreningen drivs av engagerade ideellt aktiva som brinner för att lyfta den globala utvecklingsdebatten bland unga och studenter. Vill du engagera dig i vår lokalgrupp? Toppen! Välj vilket verksamhetsområde nedan som du är mest intresserad av och kontakta oss!

FUF Stockholm Södras verksamhetsområden

Vi har delat upp FUF Stockholm Södra i olika verksamhetsområden:

  • Eventgruppen

  • PR/Marketing-gruppen

  • Bokklubben

  • Poddgruppen
  • Studiebesöksgruppen

Som medlem kan man välja att gå med i en eller flera arbetsgrupper beroende på intresse och engagemang (men det är inget krav att gå med i en grupp). Syftet med dessa grupper är att fokusera arbetet och bli mer produktiv. Varje grupp har en teamledare som planerar in Zoom-möten och leder arbetet men gruppmedlemmarna bestämmer sen själva hur många möten som ni behöver i månaden.

Eventgruppen 

Du som är intresserad av att planera och genomföra event kan välja att gå med i Eventgruppen. Exempel på event kan vara att anordna föreläsningar med t.ex. professorer eller internationella organisationer, quizkväll, seminarium, filmvisning, studiebesök. Eller varför inte anordna seminarium med personer från andra sidan jordklotet?

Teamledare för denna grupp är Nahi Drammeh och Agnyeshka Nemri.

PR/Marketing-gruppen 

Du som är kreativ, innovativ och tycker att det är roligt att hitta sponsorer och olika samarbeten kan ingå i PR/Marketing gruppen. Eller du som kan utveckla kreativa sätt att marknadsföra lokalföreningen. Även här är det fritt att strukturera arbetet hur ni vill, tillsammans med er teamledare, med främsta mål att uppmärksamma vår lokalförening så mycket som möjligt. Kanske vill ni kontakta olika organisationer för samarbeten, eller varför inte kontakta tidningar eller skolor och berätta om vår lokalförening?

Teamledare för denna grupp är Natalia Cardenas och Ida Bøje.

Studiebesöksgruppen

Denna grupp är för dig som är nyfiken på hur olika verksamheter inom global utveckling arbetar eller vill skapa kontakter inom branschen. Vi besöker till exempel olika organisationer och ambassader tillsammans och pratar med personal på respektive plats om hur det är att arbeta där.

Teamleader för denna grupp är Kristina Jamil.

Kontakta oss

Har du hittat din grupp? Gör gärna en intresseanmälan här. Eller är du osäker på något? Mejla gärna oss!

Kontaktperson: Amina Cole

Mejladress: stockholmsodra@fuf.se

Facebook: FUF Stockholm Södra

Instagram: fufstockholmsödra

Hoppas att vi hörs!

Hälsningar

FUF Stockholm Södras styrelse 

Dela det här: