Krönika

Moderaternas partiledartal i Almedalen – om ”laget före jaget”

Under Moderaternas partiledartal igår i Almedalen lade Ulf Kristersson fokus på inrikesfrågor så som trygghet, integration, arbetet mot gängkriminalitet samt frågor rörande barns och ungdomars hälsa och möjligheter. Saknades gjorde dock perspektivet av Sveriges roll i världen och arbetet för att nå de globala hållbarhetsmålen.

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson betonade i sitt partiledartal i Almedalen att det är hög tid för Sverige att byta regering och att Moderaterna, om Alliansen skulle vinna, med högsta sannolikhet skulle behöva bilda en minoritetsregering och därmed också skulle behöva föra en ödmjuk och pragmatisk politik. Han lovade dock klart och tydligt att Moderaterna inte kommer ”regera med eller regeringsförhandla med Sverigedemokraterna”. Några av de internationella utmaningar som landet står inför är enligt Ulf Kristersson konkurrensen, globaliseringen, digitaliseringen och klimathotet. Han underströk också att dessa hot inte tar paus medan vi i Sverige ”grälar om migration”. Sveriges framtida regering måste kunna arbeta med flera utmaningar samtidigt och det, menade Kristersson, kan inte Sverigedemokraterna.

När det gäller migrationspolitiken argumenterade Kristersson för en ”långsiktig politik” som sträcker sig över blockgränserna och förespråkade en mer stäng och begränsande migrationspolitik som lägger fokus på de som redan anlänt till Sverige. Strängare språkkrav för de som studerar svenska på SFI lyftes här som ett exempel. Vidare räknade han kort upp några andra av partiets ställningstaganden som kan kopplas till internationella frågor, däribland att ett svenskt utträde ur EU är uteslutet. Han var noga med att poängtera sitt motstånd gällande beskattning av flyg. Medan partiledaren själv nämnde klimathotet som reellt så gick han inte närmare in på åtgärder. Vidare uttryckte Kristersson sitt stöd för ett svenskt medlemskap i NATO och en förstärkning till försvaret.

I talet nämnde inte Ulf Kristersson Sveriges arbete med de globala hållbarhetsmålen. Vi saknade därmed perspektivet av Sveriges roll i världen och förslag på hur dessa mål på bästa möjliga sätt borde mötas. Talet tog avstamp från idéen om varje människas lika värde och rättigheter. Ulf Kristersson talade om vikten av “laget före jaget”. Frågan är dock var Nya Moderaterna anser att gränsen för människors lika värde och rättigheter går? Avser resonemanget enbart svenska medborgare eller borde det också sträcka sig utanför landets gränser, för att också inkludera de många personer som söker skydd i Sverige? Hur samstämmigt är egentligen Moderaternas tanke om människans rättigheter och lika värde med deras förslag på hårdare migrationspolitik och därmed också personers begränsade rörlighet över landsgränser?

Detta är en krönika. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en krönika till Utvecklingsmagasinet eller är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: