Rachel Mwamghudas dotter Serena 5 år får gå i skolan tack vare jikoprojektet i Kenya. Foto: Jan-Åke Thorell

FUF-korrespondenterna

Miljövänliga grillar ger kvinnor ekonomisk egenmakt i Kenya

Matlagning i Kenya upptar mycket tid. De flesta använder grillkol som dessutom är både kostsamt och hälsovådligt. Men ett nytt projekt med miljövänliga spisar i Kenya kan vara lösningen. Besparingen kan betala skolavgiften för ett barn ett helt år.

– Det är helt fantastiskt, säger Rachel Mwamghuda i Voi, Kenya.

Jiko är swahili och betyder spis. Det är en liten grill som vanligtvis står på marken och eldas med grillkol. Nästan alla i Kenya – och i många andra länder i Afrika – lagar sin mat på det sättet. Nackdelarna är flera. Inte minst är det hälsofarligt att inandas röken från spisarna. Tillverkningen av grillkol skövlar träd och förstör marken. På vissa håll i Kenya har tillverkningen av grillkol förbjudits. Och det har gjort att priset gått upp. Ett normalhushåll i Kenya kan idag lägga 20 procent av sin inkomst bara på grillkol.

Men idag finns det alternativ. Ett småskaligt projekt i den kenyanska staden Voi visar att det finns mycket att vinna genom att använda en relativt ny och mer miljövänlig jiko. Den tillverkas i Kina och säljs via ett företag i Nairobi. Projektet innebär att spisarna köps in med hjälp av insamlade pengar i Sverige. De säljs sedan på avbetalning till hushållen. Avbetalningen sker genom besparingen på grillkol – och på bara cirka 4 månader är spisen betald. Och samma pengar kan användas för att köpa in fler spisar. Ett normalhushåll i Kenya kan spara cirka 100 kronor i månaden på de miljövänliga spisarna. Pengarna räcker till att betala skolavgiften för ett barn i ett helt år.

– Spisarna är helt fantastiska, säger Rachel Mwamghuda i Voi. Grillkolen räcker minst dubbelt så länge som i den traditionella spisen. Och jag upplever ingen rök eller strålningsvärme från spisen.

Rachel är en av de kvinnor som säljer spisarna på avbetalning. Och själv får hon en liten provision på varje spis hon säljer. Rachel är ensamstående mamma med två barn. Hon lever på små marginaler med inkomster från tillfälliga jobb som att tvätta åt andra. Så besparingen hon gör på grillkol och den lilla inkomst hon får genom att sälja till andra är viktig.

Intresset för spisarna är stort. Men svårigheten för Rachel är att hitta kunder, framför allt vänder sig projektet till ensamstående mammor som lever i en väldigt utsatt situation. Men självklart får alla som vill köpa en jiko av Rachel.

– Men jag måste vara försiktig, säger hon. Jag kan bara sälja till dem jag litar på så att projektet får tillbaka pengarna.

Trots att en spis inte kostar mer än 400 svenska kronor och håller betydligt längre än en traditionell spis, är det inte alla som tycker sig ha råd att köpa en. Även om det betalar sig på mindre än ett halvt år. Har man svårt för att få ihop mat för dagen kan det vara svårt att se så långt in i framtiden. Därför händer det också att spisarna ibland ges bort helt gratis.

En av dom som fått en spis är Alice Dadi som bor i en liten by utanför Voi. Hon är 26 år och ensamstående mamma till fyra barn sedan hennes man lämnat henne. Foto. Jan-Åke Thorell
Faktaruta: Jikoprojektet

Projektet drivs privat av Britt och Jan-Åke Thorell. De har tidigare bott i Kenya och grundat Voiprojektet för föräldralösa barn.

Hittills har drygt 70 spisar sålts i Voi och på ett par andra platser.

Inköpen har hittills finansierats av bl a en fotoutställning som Jan-Åke haft på Art Ex Galleri i Ulricehamn, och en insamling på Facebook. Nu ska försäljningen av spisar generera pengar för inköp av nya spiras.

Företaget Ecozoom i Nairobi importerar spisarna från Kina. Priset för en spis är cirka 400 kronor. Besparingen i pengar för en normalstor familj är 100 kr per månad.

Spisen förbrukar upp till 70 procent mindre grillkol än en traditionell spis. Rökgaserna minskar med 60 procent.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät