Under den gångna veckan har debattörer bland annat propagerat för utökat EU-stöd till Moldavien, som är det land, utanför Ukraina, som är mest påverkat av Rysslands invasionskrig. Foto: Ministry of Defense of Ukraine. Källa: Wikimedia commons.

Aktuell debatt

Vecka 9: Debattörer diskuterar stödet till Ukraina och Sveriges klimatomställning

Under veckan som gått har fokus legat på Ukraina bland flertalet debattörer på svenska opinionssidor. Även Sveriges klimatomställning och reduktionspliktens vara eller icke-vara har diskuterats med tydliga skillnader i debattörernas åsikter.  

Karin Karlsbro (L), Europaparlamentariker, argumenterar i en debattartikel i Dagens ETC för att Moldavien är det land, utanför Ukraina, som är mest påverkat av Rysslands invasionskrig. Detta på grund av gaskrig, planer på statskupp i landet, cyberattacker och otaliga provokationer från Rysslands sida. Då Moldavien är ett av Europas mest fattiga och minsta länder menar Karin Karlsbro att landet är i behov av hjälp, framförallt från EU.

– För att hålla Moldavien på fötterna medan de frigör sig från rysk gas är fortsatt stöd avgörande. EU måste också skrota handelshinder som slår mot moldaviska äppelodlare eller verkstadsföretag för att landet på egna ben ska lämna fattigdom bakom sig, skriver hon.

Även Mardin Baban och Nick Doggen från Nya Kompisbyrån tar upp kriget i Ukraina i sin debattartikel i Dagens ETC. De menar att Sverige måste göra mer för att hjälpa ukrainska flyktingar och att civilsamhället behöver mer resurser från regeringen för fortsatt arbete med långsiktiga etableringsinsatser.

Nils Bildt uttrycker i sin ledartext i Svenska Dagbladet att väst bör vara mer behjälpliga och öka stödet till Ukraina.

– Väst bör ge Ukraina det som de behöver för att vinna, i stället för att bara ge dem tillräckligt för att inte förlora, skriver Nils Bildt.

Sveriges klimatomställning

Utöver kriget i Ukraina har Sverige och EU:s klimatomställning diskuterats av flera debattörer.

I en debattreplik på Altinget skriver Mattias Goldmann från 2030-sekretariatet att reduktionsplikten är central för att klara klimatmålen enligt flera aktörer – men inte enligt Tidöavtalspartierna. Han skriver också att Greenpeace underskattar betydelsen av biodrivmedel för klimatomställningen.

I frågan om biodrivmedel blandar Greenpeace bort korten, men i kampen för effektivare fordon och smartare transportval står vi enade, skriver han.

Thomas Morell, vice ordförande trafikutskottet och riksdagsledamot (SD), är kritisk till reduktionsplikten och menar att den tidigare SP/MP-regeringens politik har lett till att Sverige har lägst tillväxt i hela EU.

Men både Miljöpartiet och Moderaterna riktar kritik mot Sverigedemokraterna gällande partiets klimatpolitik. Per Bohlund och Elin Söderberg (MP) kritiserar SD:s perspektiv på klimatomställningen, och i en replik i Aftonbladet motargumenterar Christofer Fjellner (M) SD:s perspektiv på EU:s beslut om att fasa ut försäljning av nya bensin- och dieselbilar till år 2035.

– Sverigedemokraternas klimatförnekande strid mot den gröna omställningen framstår som totalt tondöv inför den tekniska utvecklingen och omställning som alla utvecklade samhällen går igenom, skriver han.

Kriget i Ukraina

Akut hot mot Moldavien – Ryssland måste stoppas

Karin Karlsbro (L), Dagens ETC

Sverige måste ge stöd till ukrainska flyktingar

Mardin Baban & Nick Doggen, Dagens ETC

”Krigsberedskapen inom vården måste höjas – och snabbt”

Malin Ragnegård, Sineva Ribeiro & Sofia Rydgren Stahle, Dagens nyheter

Nils Bildt: General Lera behöver assistans

Nils Bildt, Svenska Dagbladet

Är europeiska ledare beredda på en multipolär värld?

Susi Dennison, Dagens ETC

Sveriges klimatomställning

Att förbjuda fossilbilar är vad industrin vill, SD 

Jakop Dalunde (MP), Aftonbladet

SD måste sluta med sitt klimatförnekande

Christoffer Fjellner (M), Aftonbladet

Miljörörelsen vägrar se effekterna av sina extrema förslag

Thomas Morell (SD), Aftonbladet

”Vi måste våga satsa i stället för att bromsa”

Per Bohlund och Elin Söderberg (MP), Svenska Dagbladet

Greenpeace underskattar betydelsen av biodrivmedel för klimatomställningen

Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet och tidigare hållbarhetschef på Sweco, Altinget  

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: