Är det rätt eller fel av Sverige att stoppa det humanitära biståndet till UNRWA? Detta har flera debattörer diskuterat under den gångna veckan. Foto till vänster: UNIS Vienna. På bild: Philippe Lazzarini, generalkommissionär UNRWA. Källa: Flickr. Foto (till höger): Axel Öberg. På bild: Sveriges bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M). Källa: Flickr.

Aktuell debatt

Vecka 5: Debattörer oense om det indragna stödet till UNRWA

Under den gångna veckan har flera länder, däribland Sverige och biståndsmyndigheten Sida, stoppat det humanitära biståndet till FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar, UNRWA. Bakgrunden är att 12 anställda på UNRWA misstänks för delaktighet i Hamas attack mot Israel den 7 oktober. Men svenska debattörer har varit oense om det är rätt eller fel att dra in stödet till UNRWA.  

Debatten under förra veckan var delad om huruvida ett indraget bistånd är en rimlig reaktion eller något som riskerar att förvärra den humanitära situationen i Gaza.  

– Att stoppa stödet till UNRWA är inte en hållbar lösning. UNRWA måste ges tid att utreda och ta itu med kopplingarna till islamistiska organisationer. Men omvärlden kan inte svika civilbefolkningen i Gaza när de behöver hjälpen som mest, skriver Susanna Kierkegaard på Aftonbladets ledarsida.

Likaså resonerar Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning, och Nina Gren, universitetslektor i socialantropologi, i en debattartikel i SvD.  

– Det går inte att kalla detta något annat än en kollektiv bestraffning och det är en chockerande handling, skriver de.  

Däremot finns det andra debattörer som ser annorlunda på beslutet att strypa stödet till UNRWA. 

– Det går inte att rättfärdiga att biståndspengar går till en organisation där anställda tagit direkt del i ett terrorattentat, skriver Mattias Svensson i en ledare i Svenska Dagbladet. 

Han menar att UNRWA präglas av antisemitism och att det finns dokumenterade fall av anställda där som stödjer terrordåden. 

Även Fredrik Malm, riksdagsledamot för Liberalerna, menar att beslutet att dra in stödet till UNRWA är rimligt. I Svenska Dagbladets podd Ledarredaktionen argumenterar han för att stegvis slussa in flyktingar från UNRWA till UNHCR:s mandat. Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan, menar å andra sidan att stödet till UNRWA är livsviktigt. Han anser att beslutet att dra tillbaka det är ansvarslöst med tanke på den nuvarande humanitära situationen i Gaza, där 20 till 25 procent av de 1,7 miljoner människorna på flykt befinner sig i en svältsituation. Han påpekar att även fast andra organisationer får stödet är det inte säkert att de får humanitärt tillträde till Gaza och att det är upp till bevis om de kan ersätta UNRWA. 

Sverige stoppar stödet till UNRWA 

Är det rätt att stoppa stödet till UNRWA? 

Fredrik Malm, riksdagsledamot för Liberalerna, Erik Lysén, chef på Svenska Kyrkans biståndsorganisation Act, Svenska Dagbladets podd Ledarredaktionen 

Utan bistånd till Unrwa kommer Gaza kollapsa 

Susanna Kierkegaard, Ledarskribent, Aftonbladet 

Sverige får inte svika de plågade barnen i Gaza 

Jonna Sima, Ledarskribent, Aftonbladet 

Inget svenskt bistånd till terror 

Mattias Svensson, Ledarskribent, Svenska Dagbladet 

”Sverige bidrar till kollektiv bestraffning” 

Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet, Nina Gren universitetslektor i socialantropologi, Lunds universitet, Svenska Dagbladet Debatt 

Efter den här veckan är det omöjligt för mig att försvara Israels krig 

Amanda Sokolnicki, Ledarskribent, Dagens Nyheter 

UNRWA

UNRWA står för the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees. Flyktingorganet grundades 1949 för att ge nödhjälp till palestinska flyktingar efter Al-Nakba 1948, då omkring 750 000 palestinier fördrevs från sina hem. 

FN-organet tillhandahåller grundläggande hälsovård, utbildning, matdistribution och infrastruktur. UNRWA är också en stor arbetsgivare i Mellanöstern då organisationen anställer lokala palestinska flyktingar som lärare, socialarbetare, sjuksköterskor och läkare med mera.  

I avsaknad av en lösning för de palestinska flyktingarnas situation har FN:s generalförsamling upprepade gånger förnyat UNRWA:s mandat, senast 2023. UNWRA finansieras av frivilliga bidrag från FN:s medlemsländer. I december avsatte den svenska regeringen 400 miljoner kronor till UNRWA:s arbete under 2024. 

Källor: Unrwa.org, Dagens Nyheter  

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät