Under veckan som gått har debatten om svensk klimatpolitik fortsatt att ta stor plats bland debatt- och ledarsidorna. Kritik har riktats mot regeringen, oppositionen, myndigheter och ledarredaktioner. Foto: Unsplash.

Aktuell debatt

Vecka 14: Fortsatt livlig debatt om den svenska klimatpolitiken

Klimatpolitiken har, likt föregående veckor, fortsatt prägla de svenska opinionssidorna även under den gångna veckan. Bland annat har regeringen fått fortsatt hård kritik från oppositionen för att inte göra tillräckligt för att minska klimatskadliga utsläpp. Även Dagens Nyheters ledarredaktion, Folkhälsomyndigheten och oppositionen har kritiserats av veckans ledarskribenter och debattörer.  

Veckan efter att FN:s klimatpanel, IPCC, släppt sin klimatrapport gick även Klimatpolitiska rådet ut med sin årliga utvärdering av regeringens samlade politik i förhållande till de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat om. Denna rapport har ytterligare drivit på debatten om svensk klimatpolitik, framför allt på grund av de resultat i rapporten som pekar på att regeringen i dagsläget driver en politik som i närtid kommer att öka, istället för att minska utsläppen, skriver Dagens Nyheter.

– De senaste veckorna har inte gått regeringens väg. I alla fall inte ur klimatsynpunkt, skriver DN:s ledarredaktion.

Det är inte bara DN:s ledarredaktion som har ställt sig kritiskt till regeringens klimatpolitik den senaste veckan.

– För första gången på två decennier har vi en regeringen som ökar utsläppen. Klimatministern har blivit utsläppsministern, skriver bland annat Aftonbladets ledarskribent Noor Karim.

Helena Storckenfeldt (M), har däremot bemött kritik som kommit från bland annat Socialdemokraterna och Centerpartiet. I sin debattartikel skriver hon att Sverige ska nå klimatmålen, men att tillväxt och klimatambitioner måste gå hand i hand och att avkall på levnadsstandard är fel väg. 

– Att hävda att vi är oambitiösa eller inte bryr oss är en ren och skär lögn, skriver Storckenfeldt.

Mattias Svensson, ledarskribent på Svenska Dagbladet, riktar kritik mot både regeringen och oppositionen. Han menar att de har missat att notera EU:s pågående arbete med en förordning om netto-noll-industrin. EU-förslaget handlar om att sätta kvoter för hur mycket av insatsvarorna till utvalda gröna tekniker som framöver ska produceras inom EU. Detta förslag menar Mattias Svensson är både dåligt för klimatet, säkerheten och våra plånböcker – och bör därför få mer uppmärksamhet i Sverige.

Det är dock inte bara regeringen och oppositionen som fått motta kritik efter IPCC:s rapport. 132 forskare, läkare, vårdpersonal med flera har även riktat skarp kritik mot Folkhälsomyndigheten – som de menar inte gör några ansatser för att förmedla klimatkrisens hälsoeffekter till den svenska befolkningen.

Ytterligare en person som under veckan har deltagit i klimatdebatten är Christofer Fjellner, oppositionsborgarråd och gruppledare för Moderaterna i Stockholms stad. I en replik i Dagens Nyheter kritiserar han DN:s ledarredaktion för att ha antagit ett för snävt nationellt perspektiv på klimatfrågan. Han menar i stället att klimatfrågan måste hanteras med EU-gemensamma lösningar.

– Det är genom EU vi kan påverka andra länder att ta sin del av ansvaret för ett globalt klimat och det är i EU som Sverige får både bindande klimatmål och de huvudsakliga verktygen för att nå målen, skriver Fjellner.  

Klimatfrågan

S och C tillsammans är en riktigt klen klimatopposition

Annie Croona, Dagens ETC  

Nej, klimatmålet för 2030 ska inte avskaffas

Christofer Fjellner, Dagens Nyheter

Regeringen måste sluta dribbla bort klimatfrågan

Dagens Nyheters ledarredaktion

Låt inte SD kidnappa klimatfrågan.

Ingrid Runsten, Sydsvenskan

Snacket om en grön höger framstår mest som skamlös greenwashing

Dagens Nyheters ledarredaktion

Folkhälsomyndigheten förminskar klimathotet

Ester Gubi, doktor i epidemiologi; Magnuz Engardt, docent i meteorologi; Sara Nilsson Lööv, legitimerad psykolog, m.fl., Aftonbladet

EU-protektionism, en klimatfara

Mattias Svensson, Svenska Dagbladet

Vi når målen med lägre utsläpp i andra länder

Helena Storckenfeldt, Aftonbladet

Rimligt att ligga och gråta i fosterställning

Noor Karim, Aftonbladet

Public service och SMHI måste visa klimatkrisen

Paul Glantz, Dagens ETC

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: