Debatt

Valet i Indien: Sverige måste bevaka minoriteternas mänskliga rättigheter

Den här veckan avslutas de allmänna valen i världens största demokrati Indien. Med sina 1,2 miljarder invånare är landet hem för människor som tillhör de stora religionerna i världen. Det finns en tradition av religiös tolerans, men förväntade framgångar för det hindunationalistiska partiet BJP skapar oro bland landets religiösa minoriteter. Sveriges regering måste vara vaksam på vad ett regeringsskifte kan innebära. Samtidigt som Sverige avslutat sitt bilaterala bistånd till Indien kvarstår problem och i de fortsatta kontakterna måste regeringen stå upp för mänskliga rättigheter. Det skriver Eva Christina Nilsson och Yasri Khan

I våra kontakter med kristna organisationer uttrycks oro för vad större politisk makt för BJP kan leda till för religiösa minoriteter. BJP beskrivs ofta som den politiska grenen av den hindunationalistiska rörelsen Sangh Parivar. Närliggande organisationer inom Sangh Parivar har under decennier underblåst konflikter, till exempel genom att uppvigla hinduer att med våld ge sig på religiösa minoriteter. Vad en kommande BJP-premiärminister kan komma att säga om minoriteter, särskilt religiösa, kommer att påverka stämningen i landet. Minoriteters erfarenhet är att våld och trakasserier ökar när BJP har makten på delstats- eller nationell nivå. Man befarar att BJP kommer införa lagstiftning som inskränker minoriteters fri- och rättigheter.

När pogromen på muslimer skedde i Gujarat 2002 var, liksom nu, Narendra Modi delstatsregeringens chef. Modi är BJP:s premiärministerkandidat i årets val. Fram till nyligen hade både USA och EU inreseförbud mot Modi på grund av hans påstådda agerande under pogromen. För muslimer och andra minoriteter är han en källa till stor oro.

Kastsystemet är levande trots att diskriminering på grund av kast är olagligt. Systemets förlorare är daliterna, som kallas kastlösa och traditionellt behandlats som oberörbara. Daliterna diskrimineras och blir ofta utsatta för våld. Dalitkvinnor är särskilt utsatta bland annat genom våldtäkter som sällan bestraffas. Majoriteten av Indiens kristna och muslimer är daliter vilket leder till en dubbel, och för kvinnor trippel, utsatthet. Även den indiska staten diskriminerar daliter som tillhör ”icke-indiska” religioner såsom kristendom eller islam. Som dalit har man enligt lag viss tillgång till statliga arbetstillfällen och studieplatser vid statliga utbildningsinstitutioner. Dessa rättigheter förlorar man om man är dalitkristen eller –muslim, dessutom fortsätter diskriminering på grund av kast oavsett religionstillhörighet. BJP befaras införa ny lagstiftning som försvårar för människor att byta religion.

Under 2013 avslutade Sverige sitt bilaterala biståndssamarbete med Indien. Framöver kommer regeringens relation till Indien bland annat att handla om politisk dialog och att främja näringslivskontakter. Vi uppmanar den svenska regeringen att tydligt och kraftfullt i dialogen med den indiska regeringen, oavsett hur dess politiska sammansättning kommer att se ut, markera att religiösa minoriteters rättigheter aldrig får kränkas. Att jättelandet Indien är en demokrati och att människor kan gå till valurnorna är något att glädjas över. Likaså är den ekonomiska utveckling som sker i landet positiv. Men diskriminering och förtryck av de mänskliga fri- och rättigheterna för daliter och religiösa minoriteter pågår fortfarande och befaras öka i Indien.

Sverige måste, tillsammans med övriga EU-länder, noga följa hur situationen för Indiens minoriteter förändras, stödja utsatta grupper och aldrig acceptera brott mot mänskliga fri- och rättigheter.

Eva Christina Nilsson, generalsekreterare Svenska missionsrådet

Yasri Khan, ordförande Svenska muslimer för fred och rättvisa

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: