Irans President Hassan Rouhani under presskonferens 2013. Foto: Meghdad Madadi

Aktuell debatt

Sveriges borde agera hårdare mot diktaturer

Flera debattörer lyfte i veckan frågan om hur Sverige ska agera mot diktaturer. Det har exempelvis gått 40 år sedan den iranska teokratiska regimen kom till makten, vilket uppmärksammades på SVT Opinion. Debattören menar att Sverige och EU borde driva en hårdare linje mot diktaturer och sluta ge efter bara för att undvika konflikt.

Sverige och EU måste sluta ge efter för diktaturer, speciellt Iran då det inte kommer att leda till något annat än lidande för det iranska folket. Det menar Mojtaba Ghotbi, ordförande för Förenade Föreningar för ett Fritt Iran. Han menar att Sverige bör stödja det iranska folkets frihetskamp och skriver: “I detta bör Sverige vara en drivande aktör, för att genomdriva de nödvändiga förändringarna i Iran som krävs för att Iran ska bli ett fritt och demokratiskt land”.

Nyheterna om att USA ska dra sig ur Syrien och inte bistå med militärt stöd kommer vid en olämplig och olycklig tid. Det menar Lars Adaktusson, Kristdemokraternas utrikespolitiske talesperson. Adaktusson anser att Sverige – tillsammans med andra EU-länder – bör trycka på för en säker zon i Syrien. “För svensk del innebär det att regeringen på ett helt annat sätt än hittills måste bli en röst för assyrier/syrianer och andra svårt utsatta minoritetsgrupper i Syrien”, skriver han.

Dikran Ego, redaktör för Assyria TV, tycker att Lars Adaktusson vilseleder om nordvästra Syrien och visar en bild som inte stämmer. Ego skriver att assyrier under kurdiskt självstyre inte kommer främjas och att de idag blir utsatta av de kurdiska styrkorna. “Det framkommer dock tydligt att Adaktusson endast utnyttjar de kristna för att indirekt argumentera för bildandet av en ny kurdisk enhet”, skriver han.

 

Syrien

”Sverige bör driva på för en säker zon i Syrien”
Lars Adaktusson, Svenska Dagbladet

”Adaktusson vilseleder om nordöstra Syrien”
Dikran Ego, Svenska Dagbladet

Iran

”Dags att stoppa den iranska regimens terrorism”
Mojtaba Ghotbi, SVT

EU:s hantering av flyktingar

”Europa behöver en plan”
Flertalet organisationer, Dagens ETC

Venezuela

”På vilken grund erkänner Sverige Guaidó?”
Mikael Westerlund, Svenska Dagbladet

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: