Debatt

Sverige borde erkänna Somaliland

När den svenska regeringen erkände Palestina som stat var det en tydlig politisk markering. Samtidigt, på Afrikas horn, firar Somaliland idag 24 år av demokrati och stabilitet. Det borde nu vara dags för Sverige att ta täten internationellt och fullt ut erkänna Somaliland som ett självständigt land.

Somaliland, den nordvästra delen av det som då var republiken Somalia, gjorde sig fritt 1991, efter att tidigare ha utsatts för förtryck och militära övergrepp. Bland annat hade städer bombats av den dåvarande somaliska regimen under Siad Barre.

I många andra länder där en befrielserörelse varit framgångsrik har den snart etablerat sig som en enpartistat eller som en militärdiktatur. En sådan utveckling har vi alltför många exempel på i Afrika och Asien.

Men så har det inte blivit i Somaliland. I stället har landets nya ledare sökt försoning och samförstånd och etablerat ett styre som bygger på såväl ett folkvalt parlament som en folkvald president.

Har byggt stabilt samhälle

Genom en framgångsrik kombination av traditionella och västerländska institutioner har man kunnat skapa ett stabilt samhälle, där samråd och maktdelning mellan klaner kombineras med flerpartisystem och ett lagstiftande parlament som sätter gränser för presidentens makt. Samtidigt som de södra delarna av det tidigare Somalia har lidit av interna klankonflikter, jihadism och terrorism har Somaliland haft nästan tre decennier av fredlig och stabil utveckling.

I Somaliland sker det idag just en sådan positiv utveckling som omvärlden önskar se i Afrika och Mellanöstern. Landet uppfyller dessutom alla internationella kriterier för ett erkännande, genom att kontrollera ett eget territorium och åtnjuta legitimitet i de egna medborgarnas ögon.

I en region som präglas av terrorism, förtryck och omfattande brott mot mänskliga rättigheter utgör Somaliland ett lysande undantag, med fred och demokrati. Man har dessutom uppnått detta på egen hand, med hjälp av institutioner och lösningar som man själv har tagit fram, och utan internationellt stöd.

Erkännande skulle hjälpa hela regionen

Somaliland är emellertid fortfarande inte erkänt av omvärlden. Ett erkännande skulle betyda mycket för Somaliland. Det råder hög arbetslöshet och landet har ett stort behov av investeringar som skapar jobb. Det kan på sikt förhindra unga att ta sig till Medelhavet där de stupar.

Ett erkännande skulle även hjälpa grannlandet ”Somalia” att utveckla demokratin och bekämpa de militanta islamisterna.

EU menar att Afrikanska Unionen (AU) borde ta första steget, men AU domineras av diktaturer och är knappast intresserat av att uppmuntra demokratiska experiment.

Därför borde Sverige, i sin utrikespolitiska roll som fanbärare för demokrati och mänskliga rättigheter, ta steget att erkänna Somaliland som egen stat. Därigenom skulle man också bidra till att stödja en önskvärd utveckling inte bara i Somaliland utan på Afrikas horn.

Mukhtar Bulaale

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du svara på debattartikeln eller är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: