Textilindustrin uppskattas vara den näst mest förorenade industrin i världen, efter oljeindustrin, enligt UN News. Foto: PhotoMIX-Company. Källa: Pixabay.

Analys

Svenskars klädkonsumtion sker på bekostnad av både människor och miljö

Klädindustrin är den näst mest förorenade industrin i världen och de största delarna av utsläppen för svenskarnas konsumtion sker utomlands. Samtidigt arbetar personerna som tillverkar kläder i fabriker under fruktansvärda arbetsförhållanden.

Inför varje vår och höst marknadsförs årets modetrender. De flesta kläder vi köper används vid enstaka tillfällen och slängs efter drygt två år. De senaste åren har intresset för second hand-mode ökat, men trots det fortsätter den ohållbara konsumtionen av nya trender i ett samhälle med en fortsatt slit-och-släng-mentalitet.

Personerna som jobbar i klädfabriker har ofta orimligt långa arbetspass och löner som de knappt klarar sig på. Fabrikerna kan dessutom vara instabila, sakna brandskydd och ha ett inomhusklimat som är ohälsosamt för arbetarna. Att tillverkarna av textilierna vi köper generellt arbetar under dåliga förhållanden och att produktionen av kläder bidrar till klimatförändringarna är de flesta väl medvetna om. Något som däremot bör uppmärksammas mer är hur svenskars konsumtion påverkar de länder där produktionen sker.

Klimatförändringar drabbar människor i fattigdom mest

Klimatförändringarnas konsekvenser utsätter främst människor som lever i fattigdom i låg- och medelinkomstländer – trots att de har bidragit minst till klimatförändringarna. Detta beror främst på det redan torra klimatet och den begränsade tillgången till naturresurser som rent vatten, enligt Naturskyddsföreningen.

De största delarna av utsläppen för svenskars konsumtion sker utomlands. Oavsett hur utsläppen beräknas statistiskt sett så sker utsläppen för klädproduktionen i de länder som kläderna produceras i – och inte där de konsumeras. 

En textilfabrik i Indonesien – ett land där mycket av världens textilier tillverkas. Foto: Rio Lecatompessy. Källa: Unsplash.
Textilindustrin – en av världens mest förorenade industrier

Ur en artikel i UN News framkommer att textilindustrin uppskattas vara den näst mest förorenade industrin i världen, efter oljeindustrin, och att den släpper ut mer växthusgaser än flygen och sjöfarten tillsammans. För att klädkonsumtionen ska vara hållbar måste klimatpåverkan som kommer från kläder i det närmaste bli obefintliga.

De flesta modejättar producerar sina kläder i länder som Kina, Bangladesh och Vietnam. De låga kostnaderna för arbetskraft pressar ner priserna för produktion och höjer vinsterna. Samtidigt ökar konsumtionen i Väst av en befolkning som tjänar mer pengar idag än förr.

Tillverkningen av kläder är farlig för både miljö och de människor som tillverkar dem. Att människorna som tillverkar våra kläder gör det under inhumana förhållanden har vi vetat länge. Trots detta kvarstår viljan att köpa höstens nya trender och att handla t-shirts för runt hundralappen. Svenskar konsumerar kläder på bekostnad av människor i länderna där klädproduktionen håller till. Så länge slit-och-släng-samhället inte upphör kommer klädkonsumtionen aldrig någonsin bli hållbar.

 

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: