Johan Lilja

Johan Lilja tycker att svenska regioner och kommuner har en viktig roll att spela internationellt. Foto: Maria Jansson

Debatt

Svenska kommuner och regioner kan göra skillnad

Coronapandemin hotar redan ansträngda mänskliga rättigheter runt om i världen. Det är nu viktigare än någonsin med demokratiska institutioner på lokal nivå fungerar. Här kan svenska kommuner och regioner med sitt kunnande och sina erfarenheter göra skillnad, skriver Johan Lilja på Internationellt Centrum för Lokal Demokrati.

För att ett samhälle ska fungera i både vardag och kris måste det finnas lokala beslutsfattare som har en tydlig roll och tillräckliga resurser för att agera – samtidigt som de ska kunna hållas ansvariga av sina medborgare. En fungerande lokal demokrati är en motvikt mot autoritära uttryck på den nationella nivån – och mot de minskade demokratiska utrymmen som vi idag kan se i flera länder.

Vi på Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, arbetar med att stärka demokratin på lokal nivå runt om i världen. Det gör vi genom att kapacitetsutveckla och stärka lokala och regionala politiskt styrda organ och lokalt självstyre i våra samarbetsländer. Vi bygger då vidare på kunnande och erfarenheter från svenska kommuner och regioner och på den forskning och kunskapsutveckling kring decentralisering och lokal demokrati som finns i ett internationellt perspektiv.

Genom den internationella samarbetsformen ”kommunala partnerskap” kan svenska kommuner och regioner göra skillnad i världen samtidigt som de själva får del av nya metoder, kunskap och verktyg genom det globala utbytet. Ett utbyte som blir allt viktigare för att säkra en livskraftig demokrati, både under och efter pandemin.

I den pågående pandemin ser vi exempel på hur de kommunala partnerskapen gör skillnad och hur svenska kommuner och internationella partners utvecklat metoder, kunskap och verktyg som nu är en resurs i krisen.

För att nämna några exempel så ser vi de interna arbetssätt och strategier som utvecklades inom partnerskapet mellan Malmö och Lusaka i Zambia. De har bidragit till att kommunledningen i Lusaka agerade snabbt i respons till att komma ut med information om covid-19 till medborgarna, genom ett effektivt samarbete över avdelningsgränserna.

Det kommunala partnerskapet mellan Växjö och JB Marks i Sydafrika pekar på att det har gett verktyg för att samarbeta i kris mellan politisk opposition och majoritet. Det gör att kommunen snabbt har kunnat agera konkret i att minska spridningen.

Vi kan också se hur de ledningssystem och rapporteringsvägar som skapats kring denguefeber inom det kommunala partnerskapet mellan Region Västerbotten och Yogyakarta i Indonesien nu används för att kommunicera om covid-19 i landet.

Det är bra för de enskilda kommunerna och för de länder där de kommunala partnerskapen genomförs. Det är bra för Sverige och det är bra för världen!

Vi uppmanar därför svenska kommuner och regioner att engagera sig i kommunala partnerskap, med ert kunnande och den erfarenhet ni bär på kan ni göra skillnad.

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: