Debatt

Sluta handla på kvinnors bekostnad

Rättvis handel stärker kvinnors position och egenmakt och bidrar därmed till genomförandet av Agenda 2030. World Fair Trade Organization (WFTO) är beviset på att en rättvis handel är möjlig. Det är dags att bryta ohållbara handelsmönster om vi vill att kvinnors rättigheter ska respekteras, skriver flera WFTO-aktörer i Sverige.

I stora delar av världen förekommer kränkningar av kvinnors rättigheter i form av fysiskt och sexuellt våld och brist på juridisk service och hälsovård. I Bolivia är det fysiska och sexuella våldet mot kvinnor utbrett, och i Kambodjas textilindustri hålls kvinnor kvar i fattigdom genom diskriminering på arbetsplatsen och löner som ligger långt under en dräglig levnadsnivå – för att nämna några exempel.

Fair Trade Återförsäljarnas rapport ”Handla för kvinnors rättigheter” visar att handel på rättvisa villkor stärker kvinnornas position och egenmakt. När kvinnor deltar i ekonomin och på arbetsmarknaden så ökar den ekonomiska produktiviteten och fattigdomen minskar. Genom rättvis handel kan vi därför bryta ohållbara handelsmönster som kränker kvinnors rättigheter och möjliggöra att de Globala målen uppnås.

Rättvis handel främjar kvinnors företagande

Rättvis handel är ett handelssamarbete med respekt för mänskliga rättigheter och miljö, och ett verktyg för att motverka fattigdom. Inom World Fair Trade Organization (WFTO) samverkar importörer och återförsäljare med producenter i låg- och medelinkomstländer som på grund av rådande handelsregler saknar konkurrenskraft på den konventionella marknaden. Inom WFTO får producenter rättvist betalt, arbetar demokratiskt, har fackliga rättigheter och barnarbete är förbjudet. Detta gör naturligtvis att inköpspriserna från producenterna blir högre, men genom att importörer och återförsäljare handlar direkt med producenterna så behöver produkterna inte nödvändigtvis bli dyrare för konsumenten.

Viktigt att nämna är också att flera av WFTO:s produkter är tillverkade av kvinnokooperativ och av företag som ägs och styrs av kvinnor. Det är unikt. Det är värt att uppmärksamma inte bara idag på internationella kvinnodagen utan alla dagar på året.

70 procent av världens fattigaste är kvinnor. Detta trots att kvinnor utgör ungefär hälften av jordens befolkning. Det är inte hållbart. Fair Trade Återförsäljarnas rapport visar att när kvinnan får kontroll över sin egen ekonomi så uppmuntras barnen att gå i skolan. Att stärka kvinnors rättigheter är därför nödvändigt för att vi ska kunna uppnå de Globala målen, och särskilt mål 5 om jämställdhet.

Nödvändigt att lagstifta mot oetisk handel

Är det inte märkligt att respekten för mänskliga rättigheter, och därigenom kvinnors rättigheter, är frivillig för svenska företag att ta hänsyn till?

Jo, det är sant. Det finns ingen lagstiftning i Sverige som håller företag ansvariga när deras underleverantörer anställer barn, förbjuder fackförbund, har undermåliga lokaler eller släpper ut gifter i mark och vatten.

Som konsument kan man leta efter märkningar i butik. WFTO-märkningen visar att en produkt är producerad under rättvisa villkor. Men vore det inte bättre om vi kunde lita på att alla produkter på svenska marknaden är tillverkade med respekt för mänskliga rättigheter och miljö, och med löner som går att leva på i alla led?

World Fair Trade Organization är beviset på att en rättvis handel är möjlig. Vi uppmanar därför civilminister Ardalan Shekarabi, som har ett särskilt ansvar för det nationella genomförandet av Agenda 2030, att ta initiativ till lagstiftning som omöjliggör en handel som kränker mänskliga rättigheter och bidrar till fattigdom.

Vi kan inte fortsätta att bedriva en handel som kränker människors lika värde och utarmar jordens resurser. Då kommer vi aldrig kunna säkerställa att kvinnors rättigheter respekteras, och inte heller genomföra Agenda 2030.

Maria Lövström

AnnCathrine Carlsson

Songul Can

Magdalena Hansen

Mona Bengtsson

Nicolas Berglund

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: