– Jag har sett många rapporter, men ingenting likt den nya IPCC-rapporten, skrev FN:s generalsekreterare António Guterres efter publikationen av FN:s klimatpanels senaste rapport.

Notis

Ödesmättad klimatrapport släpptes i skuggan av kriget i Ukraina

FN:s senaste klimatrapport visar att det inte görs tillräckligt för att minska utsläppen av växthusgaser. Oavsett vilka åtgärder vi tar till i dag riskerar vi att nå en förhöjd medeltemperatur på 1,5 grader inom två decennier, enligt Hoesung Lee, ordförande i FN:s klimatpanel.

Den 28 februari, fyra dagar efter Rysslands invasion av Ukraina, släpptes FN:s klimatpanel IPCC sin senaste klimatrapport ”Klimat i förändring 2022: effekter, anpassning och sårbarhet”. Rapporten är den andra av sammanlagt tre kunskapssammanställningar om förändringar i jordens klimatsystem. Den sista rapporten ska publiceras i april detta år.

Ett av rapportens huvudbudskap är att det nu är otvetydigt att det är människan som orsakat den globala uppvärmningen. De vetenskapliga sambanden mellan mänsklig klimatpåverkan och observerade klimatextremer har med andra ord stärkts sedan IPCC:s första kunskapssammanställning. Effekterna av jordens uppvärmning kommer även snabbare än vad forskarna tidigare väntat. Redan i dag lever nästan hälften av jordens befolkning i områden som är sårbara för temperaturhöjning.

Effekterna av den globala uppvärmningen kommer snabbare än forskare tidigare förutspått – och det är människan som har orsakat utvecklingen, visar IPCC:s senaste klimatrapport.

I en videosänd presskonferens uttryckte FN:s generalsekreterare António Guterres sin besvikelse över makthavarnas ovilja att vidta de åtgärder som krävs för att förhindra en klimatkatastrof.

Jag har sett många rapporter, men ingenting likt den nya IPCC-rapporten – som en kartbok över mänskligt lidande, skrev Guterres efter publikationen. 

Dela det här: