Den 20 april stängde Nicaraguas parlament ner 25 stycken icke-statliga organisationer. Sedan massprotesterna mot president Daniel Ortegas regering 2018 utlöste en politisk kris har fler än 165 civila organisationer förbjudits av regeringen. Foto: Ismael Francisco/ CELAC Kuba. Källa: Flickr.

Notis

Nicaragua förbjuder 25 organisationer: ”ett angrepp på det civila samhället”

Nicaraguas parlament, som kontrolleras av allierade till president Daniel Ortega, stängde den 20 april ner 25 stycken icke-statliga organisationer – varav flera av dem jobbar med mänskliga rättigheter och sociala frågor. Oppositionen anser att detta är ytterligare ett angrepp på det civila samhället.

De flesta av organisationerna som nu har stängts ned jobbar med mänskliga rättigheter och socialt arbete – och många av dem har offentligt kritiserat den nicaraguanska regeringen. Beslutet att stoppa organisationerna grundar sig enligt regeringen på att de har brutit mot nicaraguanska lagar och underlåtit att redovisa finansiella konton.

En organisationer som nu har stoppas att från att fortsätta sitt arbete i landet är “Comisión Permanente de Derechos Humanos “ (CPDH).

– Det har varit 45 år av konstant kamp, där vi identifierat oss med de mest sårbara, de mest illa behandlade, sade Mario Carmona som arbetar för organisationen som sedan 1991 har dokumenterat övergrepp och arbetat för mänskliga rättigheter.

Sedan massprotesterna mot Ortegas regering 2018 utlöste en politisk kris har fler än 165 civilsamhällesorganisationer förbjudits av regeringen. Nicaraguas kongress har under de senaste månaderna också vidtagit åtgärder för att begränsa universitetens oberoende. Som ett svar på detta har både EU och USA infört sanktioner mot Nicaragua. 

Dela det här: