Debatt

Konsumtion av tullfritt kaffe bidrar till utveckling

Konsumenter att göra skillnad genom köpa kaffe från utvecklingsländer. När EU:s nya handelsavtal med Kenya och andra östafrikanska länder träder i kraft kommer svenska konsumenter kunna ta hjälp av en ny produktmärkning för att se vilka produkter som importerats utan handelshinder. Det skriver Diana Van, projektledare på Frivärld

Nuförtiden är det vanligt att folk vill göra medvetna val när de konsumerar och väljer därför ofta produkter med någon form av etisk märkning. Vi vill alla vara med och bidra till en bättre värld. Inte minst är det många som vill hjälpa fattiga länder att utvecklas.

Ett enkelt sätt att göra detta är att köpa kaffe som är rostat, malt och packat i ett land utanför EU. Handeln med orostade kaffebönor är på det hela taget fri från tull i världen men det gäller inte rostade kaffebönor. Trots att det stora värdet tillförs först under förädlingsprocessen från kaffebönor till kaffe.

I Kenya, som är världens största producent av kaffebönor, finns det en uppsjö av olika inhemska märken. Ingen av dem når dessvärre våra svenska butiker på grund av att kaffe från Kenya är belagt med en tull. En tull som gör att kenyanska rosterier inte tillåts konkurrera på samma villkor som europeiska.

All handel med förädlat kaffe är belagt med tull. Den gemensamma tullsatsen inom WTO är 7,5 procent. EU ligger i framkant och har sänkt tullsatsen till 2,6 procent, men effekten är ändå densamma, att europeiska rosterier skyddas mot internationell konkurrens.

Detta resulterar i att konsumenten tvingas att betala mer för kaffe som är producerat utanför EU, utan att de kommer utvecklingsländerna till del. Pengarna hamnar istället i statens fickor. För att utvecklingsländer ska kunna utvecklas måste de kunna sälja sina varor till den rika världen och kunna konkurrera på lika villkor.

Något som är anmärkningsvärt är dessutom att Sverige exporterar rostat kaffe värt 1,2 miljarder(!) och beskrivs även som en svensk exportsuccé – trots att Sverige är ett land som helt saknar klimatmässiga förutsättningar för att odla kaffe. Kaffebönorna rostas, mals och packas i Sverige för att sedan säljas till ett högre pris i utlandet. Borde det inte vara länder som faktiskt odlar kaffebönor som är ledande i denna bransch?

I dagsläget kan du inte köpa kaffe från utvecklingsländer som inte är påverkat av några handelshinder. Men kaffehandeln fortsätter att liberaliseras. Alldeles nyligen tecknade EU ett nytt handelsavtal med länderna i Östafrika. När detta ratificeras kommer Kenya och andra östafrikanska länder att ges en chans att konkurrera på lika villkor med den europeiska kaffeindustrin.

Det viktigaste du som medveten konsument kan göra är att kolla var kaffet är tillverkat någonstans. Har det rostats, malts och packats i Kenya går större del av dina pengar till fattiga människor där än vad som är fallet då kaffet är tillverkat i Sverige.

Därför har vi på Frivärld tagit fram produktmärkningen Freetrade. Tanken är att du som konsument ska kunna välja att köpa varor från fattiga länder som importerats utan handelshinder och på så vis stödja idén om att frihandel gynnar ett lands utveckling.

För behöver verkligen framgångsrika märken som Gevalia, Zoega eller Löfbergs lila ett tullskydd?

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät