Debatt

Marschera för kvinnors rättigheter och hälsa!

Donald Trumps styre riskerar att bli ett hårt slag mot kvinnors rättigheter och hälsa, även långt utanför USA:s gränser. I en situation där USA kan komma att dra in bistånd till insatser som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är det desto viktigare att andra länder intensifierar sitt arbete på området. Därför demonstrerar vi imorgon i solidaritet med Women’s march on Washington, skriver Kristina Ljungros och Maria Andersson från RFSU.

Imorgon, den 21 januari, väntas ungefär 2 000 000 människor marschera på mer än 600 platser i världen för att uppmärksamma hoten mot kvinnors, minoriteters och HBTQ-personers rättigheter. Ett hot som ökat efter Donald Trumps tillträde som ny president i USA. I Stockholm marscherar vi, tillsammans med andra engagerade, från Norrmalmstorg till USA:s ambassad.

Valet av Donald Trump till USA:s president är inte bara en fråga om kvinnors rättigheter i USA, utan riskerar att bli ett hårt slag mot både rättigheter och hälsa för kvinnor långt utanför landets gränser. Både under valrörelsen och fram till sitt tillträde har Donald Trump aviserat att han tänker attackera aborträtten, bland annat genom att tillsätta en abortmotståndare som domare i USA:s högsta domstol. Likaså kommer avskaffandet av Barack Obamas sjukvårdsreform, Obamacare, slå mot framförallt kvinnors hälsa när det gäller allt från mödravård och abortvård till preventivmedel och tidig upptäckt av livmoderhalscancer. Särskilt drabbade blir de mest utsatta, som inte har råd med privat sjukförsäkring.

Donald Trump har också uttryckt att han vill dra in de statliga bidrag som möjliggör för vår systerorganisation i USA, Planned Parenthood, att ge vård gratis eller till en låg kostnad. Planned Parenthood arbetar med rådgivning och upplysning kring sex och samlevnad, reproduktiv hälsa, preventivmedel och abort. Var femte amerikansk kvinna har någon gång sökt sig hit för frågor om reproduktiv hälsa.

Sannolikt kommer Trumps tillträde även innebära kraftiga nedskärningar och förändringar i biståndet. USA står för ca 30 procent av det globala biståndet till mödrahälsa, och i nuläget beräknas ungefär hälften av detta bistånd gå till preventivmedel och preventivmedelsrådgivning. Men sedan Ronald Reagan har republikanska presidenter tillämpat den så kallade Global Gag-regeln, som innebär stopp för bistånd till organisationer som är för legal abort. Det innebär att en organisation som mottar amerikanskt bistånd inte får arbeta med abortfrågan ens med egna medel, eller med stöd från andra länder som till exempel Sverige. Regeln kommer främst att slå mot människor som lever i fattigdom i låg- och medelinkomstländer. Många organisationer som arbetar med abortvård och preventivmedelsrådgivning kommer att tvingas avsluta sina verksamheter, och det i sin tur innebär att ett oräkneligt antal kvinnor kommer att dö som följd av osäkra aborter samt otillräckliga resurser och bristande hygien vid förlossningar.

I en situation där USA kan komma att dra in bistånd till insatser som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är det desto viktigare att andra länder bildar nya allianser och står beredda att täcka upp för det bortfall av finansiellt stöd som vi nu fruktar. Sverige kan göra stor skillnad genom att arbeta för internationella politiska allianser kring SRHR-frågor, så som man åtagit sig att göra i den uttalade feministiska utrikespolitiken. Sverige har dessutom under tiden som ordförandeland i FN:s säkerhetsråd en möjlighet att leda arbetet för att skapa nya biståndsallianser.

Genom att marschera på lördag vill vi uppmärksamma vad Trumps politik kan komma att innebära, inte bara i USA utan även globalt. Vi vill uppmana den svenska regeringen att intensifiera arbetet för att säkerställa internationellt utvecklingssamarbete för sexuella och reproduktiva rättigheter. En feministisk utrikespolitik behövs mer än någonsin.

Kristina Ljungros & Maria Andersson

Mer information om Women’s March Stockholm finner du här: https://www.facebook.com/events/1017527325059920/.

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät