Krönika

Manliga preventivmedel – framtidens skydd?

För några veckor sen stötte jag på en artikel som tog upp en studie från 2016, där männen i 266 heterosexuella par testade att injicera preventivmedel under ett års tid.

Resultatet? Preventivmedlet visade sig vara 96 procent effektivt i att förhindra oönskad graviditet. Av 100 användare blev 1,57 personer gravida – samma resultat som för de preventivmedel kvinnor tar för att förhindra graviditet. Dessvärre uppstod bieffekter på preventivmedlet som depression, akne och ökad libido, vilket ledde till att 20 män drog sig ur studien och att studien undersökningen abrupt avslutades. Preventivmedlet har inte gjorts tillgängligt för allmänheten.

Kvinnor förväntas ofta ta ansvar för preventivmedel. Ända sedan 1960, då p-piller för kvinnor uppfanns av Gregory Goodwin Pincus och Carl Djerssi, har bördan av ansvaret på skyddat sex hängts på kvinnor. Men det krävs ju två personer för att reproduktion ska ske – inte en.

Då bör ansvaret för preventivmedel mellan könen fördelas jämnt. Anledningen varför detta inte reflekteras i verkligheten är på grund av de befintliga patriarkala strukturerna. Strukturer i ett samhälle där män har makten och kvinnor i större eller mindre utsträckning är exkluderade från höga positioner med makt. Strukturer som värderar mäns liv över kvinnor, där kvinnan som bärare av barn är ansvariga för att förhindra oönskad graviditet.  Institutioner upprätthåller detta förtryck än idag genom att inte göra preventivmedel för män tillgängliga för allmänheten. Studier från Cancer Research UK visar att bruk av p-piller ökar riskerna för livmoderhalscancer och bröstcancer. Varför ska kvinnor vara tvungna att genomgå stor smärta och utsätta sig för en högre risk att få livmoderhalscancer på bekostnad av att ha skyddat sex och värdera mäns bekvämlighet över deras? Detta måste ändras då detta är orättvis och farlig förtryckande norm och har ingen plats i tjugohundratalet.

Det banbrytande preventivmedlet för män skulle kunna göra ansvaret mer jämställt. Dessutom kommer detta uppnå många mål i Agenda 2030 särskilt mål 3 som säkerställer att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. Det är ett allvarligt problem som det internationella samfundet måste ta tag i.

Detta är en krönika. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en krönika till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: