Nick Doggen

Nick Doggen är internationell sekreterare i Grön Ungdom.

Debatt

Låt oss skapa ett årtionde i solidaritetens tecken

Inom tio år ska vi utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa, och lösa klimatkrisen. Att uppnå de globala målen och Agenda 2030 är en jätteutmaning. Vi i Grön Ungdom har alltid kämpat för en grönare och mer rättvis värld. Men för att kunna nå de globala målen måste alla vara med – och de som har flest resurser ska axla det största ansvaret.

Det var ett historiskt beslut när världens ledare kom överens om att anta Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Målen är ambitiösa, och av mycket goda skäl. Forskare påminner oss ständigt om vilka katastrofala konsekvenser en global uppvärmning med mer än 2 grader innebär. Livsviktiga ekosystem riskerar att kollapsa, matsäkerheten lär hotas på grund av att antalet lyckade skördar kommer att minska och delar av jorden förväntas bli obeboeliga på grund av extrem hetta, torka och översvämningar.

Hittills har Sverige gjort viktiga framsteg med genomförandet av Agenda 2030. Vi har till exempel investerat mycket i hållbar forskning och innovation. Klimatsatsningar som industriklivet, som Miljöpartiet drivit på, har gett industrin de nödvändiga incitament att ställa om. Dessutom är Sverige på väg att uppfylla målet om 100 procent förnybar energi – ett mål som nu tyvärr hotas på grund av att Moderaterna och Kristdemokraterna lämnat energiöverenskommelsen.

Långt ifrån att uppfylla målen

Rapporten Europe Sustainable Development Report från 2019 fastställer att Sverige redan har uppnått fyra av målen inom ramarna för Agenda 2030, och att glappet till Danmark, som toppar rankningen, är väldigt litet. Men rapporten presenterar även en annan, mörkare slutsats: inget land är i närheten av att uppfylla de globala målen till fullo. Sverige släpar efter vad gäller målen om ekosystem och biologisk mångfald, hav och marina resurser och hållbar konsumtion och produktion. Överfiske i Östersjön, utarmning av naturresurser och den enorma efterfrågan på billiga, importerade varor är exempel på områden där mycket arbete återstår. För att uppfylla samtliga av de globala målen behövs fler och kraftfullare politiska åtgärder.

I nuläget finns det två stora problem som förhindrar Sverige att genomföra Agenda 2030 fullt ut. Det första är att helhetsperspektivet med arbetet kring de globala målen måste stärkas. Trots att de 17 målen tillhör olika tematiska områden syftar de oförnekligen till att möta samma övergripande utmaning. Vi kan inte bygga hållbara städer utan att minska ojämlikheten eller utrota fattigdomen. Kopplingarna som knyter samman målen behöver tydliggöras så att enskilda satsningar kan bidra till att uppnå flera mål i samma veva. Departementen behöver dessutom samarbeta tätare för att göra mer nytta av de begränsade resurser som finns att tillgå.

Saknas bred uppslutning bakom Agenda 2030

Det andra problemet är att en bred politisk uppslutning bakom Agenda 2030 saknas. Sverigedemokraterna menar att feminismen har gått för långt, Liberalerna gick till val på sänka skatten för de rikaste och högern vill göra det billigare att flyga. Detta motverkar arbetet med de globala målen på ett mycket direkt sätt. Hur ska vi nå målen om jämställdhet, minskad ojämlikhet och bekämpade klimatförändringar när flera partier aktivt driver politik som går rakt på tvärs med detta?

Det politiska spelet stannar heller inte vid Sveriges riksgränser. I Europaparlamentet verkar högerpartierna, däribland Centerpartiet och Liberalerna, för att EU ska minska sina ambitioner om utsläppsmål. Nyligen valde dessa partier att skjuta till 305 miljarder kronor till investeringar i gasprojekt – ett beslut som kritiserats hårt av etablerade miljöorganisationer som Jordens Vänner och Greenpeace. Det är solklart att den klimatfientliga politik som idag drivs av en stor del av de etablerade partierna, nationellt såväl som internationellt, inte går ihop med arbetet med de globala målen. För att kunna växla upp på riktigt behövs en bredare politisk uppslutning bakom Agenda 2030, både i Europaparlamentet och Sveriges riksdag.

Solidaritet är avgörande

Nyckeln är solidaritet. Solidaritet med kvinnor, nyanlända, HBTQI-personer, fattiga, äldre, med djur och med naturen. Solidaritet ska vara utgångspunkten för arbetet med Agenda 2030. För om det är något som de globala målen lär oss är det att omställningen till en hållbar värld måste vara rättvis. Därför tycker Grön Ungdom att de som har flest resurser ska axla det största ansvaret, och att vi ska skydda de mest utsatta runt om i världen, eftersom det är mot dem som klimatkrisen slår först och hårdast.

Vårt gemensamma agerande under de kommande tio år blir avgörande för både jordens och vår egen framtid. De globala målen och Agenda 2030 är oerhört viktiga målsättningar som vi ständigt måste kämpa för att uppnå. Grön Ungdom är redo, men för att klara av den enorma utmaning vi står inför behöver alla vara med – inte bara de politiska partierna och ungdomsförbunden, utan även näringslivet, civilsamhället och individer. År 2020 är det inte längre den starkaste som överlever, utan den mest solidariska. Jag ser fram emot ett årtionde i solidaritetens tecken.

10 år kvar att nå de globala målen

I år är det 10 år kvar tills de globala målen för hållbar utveckling ska vara nådda. Mål som att ingen ska leva i hunger, att alla ska ha tillgång till utbildning och att vi ska bekämpa klimatförändringarna. Världens länder har kommit överens om målen och alla måste vara med och bidra. Därför kommer FUF uppmärksamma de 17 globala målen extra mycket under 2020. Har du något du vill tillföra debatten? Kontakta oss på opinion@fuf.se.

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: