Den tidigare fredspristagaren Aung San Suu Kyi är en aktör som driver utvecklingen åt fel håll skriver Gunnar Jonsson i DN. Foto: Claude TRUONG-NGOC

Aktuell debatt

Kärnvapenavtalet debatteras vidare

EU:s frihandelsprogram är en väg ut ur fattigdom för många länder i globala syd, men vänstern och EU:s protektionism hindrar länder att ta del av det skriver Christofer Fjellner, moderat ledamot i Europaparlamentet. Debatten om FN:s kärnvapenavtal fortsätter på svenska ledar- och debattsidor, där debattens fokus är om Sverige ska skriva under avtalet eller inte.

Gunnar Jonsson skriver i DN om den avstannade demokratiseringen i Myanmar och hur den tidigare fredspristagaren Aung San Suu Kyi är en aktör som driver utvecklingen åt fel håll. Han är kritisk till att Aun San Suu Kyi inte släpper två fängslade journalister från nyhetsbyrån Reuters. “Generalerna har förvisso behållit stora delar av makten. Men Aung San Suu Kyi har för sin del struntat fullständigt i rohingyernas öde och beskyllt omvärlden för att baktala landet. Hon skulle kunna se till att reportrarna benådas, men har i stället försvarat de orättfärdiga domarna”, skriver Gunnar Jonsson.

Vidare har veckans debatt handlat om FN:s kärnvapenavtal som Sverige ännu inte skrivit under. De kritiska rösterna menar att alla utredningar och remissvar är tydliga: kärnvapenavtalet är endast plakatpolitik och Expressens ledarredaktion avslutar sitt inlägg i debatten med att skriva att “ett undertecknande skulle allvarligt skada Sveriges säkerhetsintressen. Det skulle försvåra ett framtida svenskt Natomedlemskap och riskera dagens nära försvarssamarbete med USA”.

Utrikesminister Margot Wallström skriver i Svenska Dagbladet att risken för kärnvapenanvändning är en av vår tids ödesfrågor och att frågan är mer akut och relevant idag än på decennier. Wallström fortsätter med att regeringens prioritering kommande mandatperiod är global nedrustning av kärnvapen och andra massförstörelsevapen. Detta ser Margot Wallström som självklart och nödvändigt i dagens omvärldsutveckling.

Christofer Fjellner, moderat EU-ledamot, skriver i Omvärlden att vänsterns protektionism är ett hinder för fattigare länders utveckling. Fjellner menar att “Frihandel är ett av de bästa sätten att lyfta länder ur fattigdom”. EU:s frihandelprograms preferenssystem GSP ger tullättnader för fattiga länder och nu när det ska omformas menar Fjellner att vänstern och andra protektionistiska krafter i EU vill omskapa programmet på ett sådant sätt att mottagarländerna skulle ha svårt att leva upp till kraven. Det är skadligt för dessa länders ekonomi, menar Fjellner.

Myanmar

”Hjältinnan Aung San Suu Kyi har blivit en ynkrygg”
Gunnar Jonsson, DN

Kärnvapenavtalet

”Vi fokuserar på hotet från kärnvapen”
Margot Wallström, SvD

”Lyssna på ÖB och fimpa FN:s kärnvapenförbud”
Ledarredaktionen, Expressen

EU:s frihandelprogram

”Vänsterns EU-protektionism håller länder kvar i fattigdom”
Christofer Fjellner (M) , Omvärlden

Finansbranschen

”Politikerna måste rätta till finansbranschens systemfel”
Anna Lindenfors, Georg Andrén, Ulrika Urey, Karin Lexén,  Jakob König och Jan Bertoft, DN

 

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: