Krönika

Kan corona-pandemin öka den globala solidariteten?

Covid-19 har skakat om verklighet som vi känner den. Det fartfyllda livet har pausats. Kollektivtrafiken är öde, gatorna är tomma, skolbänkarna samlar på sig damm och matbutikerna är fyllda med hysteriska människor som tömmer hyllorna.

En fråga som jag tänkt mycket på under den rådande pandemin är: kommer de globala målen kunna bli uppnådda? De globala målen som tidigare beskrivits som utopiska kommer kanske bli ännu svårare att uppnå på grund av corona-pandemin.

FN:s avdelning för global kommunikation är fortfarande hoppfulla. I artikeln UN working to fight COVID-19 and achieve Global Goals beskriver de hur pandemin kan leda till att stater agerar solidariskt och ger varandra styrka för att tillsammans kunna uppnå de globala målen. I artikeln står det även att FN:s generalsekreterare, António Guterres, har lovat regeringar världen över att FN kommer att stötta dem. FN kommer säkerställa att den globala ekonomin och att världens människor blir starkare utav krisen, står det. Guterres nämner även att det kommer att läggas fram en vision för hur de drabbade länderna kan byggas starkare än innan för att uppnå de globala målen.

Hur FN:s 17 globala mål kan uppnås trots pandemin nämns också i artikeln. Ett av de målen är mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen. I samband med detta mål står det att alla väpnade konflikter världen över ska införa vapenvila, så att internationella insatser kan utföras för att stoppa pandemin. Vapenvilan som införs kan leda till att konflikter trappas ner.

Enligt FN:s utvecklingsprogram UNDP finns det redan bevis på att corona-pandemin kan ha en positiv inverkan på konflikter. Konkurrerande stater som Förenade Arabemiraten och Iran har exempelvis börjat agera mer solidariskt gentemot varandra. Förenade Arabemiraten skickade 30 ton humanitärt bistånd till Iran för att hantera smittspridningen av coronaviruset. Liknande humanitära gester ser man mellan USA och Nordkorea, då president Trump skrev till Nordkoreas ledare Kim Jong-Un för att bidra med hjälp under den svåra tiden.

Dessa medmänskliga handlingar är ett steg i rätt riktning. Ifall flera länder lägger ner stridsyxan och bistår varandra med hjälp kommer de globala målen inte enbart vara utopiska utan de kommer vara möjliga att uppnå. Corona-pandemin kan – trots de hemska omständigheterna – föra med sig en känsla av gemenskap som kan öka den globala solidariteten.

Detta är en krönika. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en krönika till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät