Krönika

Kambodja – mänskliga rättigheter på FN:s villkor?

Innan seminariet Kambodja – mänskliga rättigheter på undantag visste jag inte särskilt mycket om landet, förutom att Kambodja haft en historia präglad av kolonialism och inbördeskrig, och att de mänskliga rättigheterna inte respekteras.

En av talarna under seminariet är Thomas Hammarberg, som varit FN:s särskilda representant för mänskliga rättigheter i Kambodja. Han återger en kort beskrivning av Kambodjas politiska historia, och berättar om Kambodjas särskilda koppling till FN.

Genom en överenskommelse mellan Kambodja och FN, bildades United Nations Transitional Authority in Cambodia, UNTAC, år 1992. UNTAC var ansvariga för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna, och att hålla fria och rättvisa val i landet. Det var första gången som FN tog över administrationen i en självständig stat och organiserade ett val, istället för att endast övervaka.

FN och kambodjanska staten håller tillsammans även rättegångar mot ledarna av kommunistpartiet och gerillagruppen Röda khmererna, som bland annat brutit mot mänskliga rättigheter samt gjort sig skyldiga till folkmord. Trots FN:s närvaro i Kambodja har landet inte blivit en demokrati, och de mänskliga rättigheterna respekteras ännu inte.

En besökare på seminariet frågar om Kinas roll; hur mycket inflytande Kina har och vad deras plan är i Kambodja. Hon antyder att Kinas inflytande i andra länder leder till en sorts nykolonialism.

Astrid Norén-Nilsson, som forskar om Kambodjas demokrati bemöter frågan och säger att det finns negativa åsikter om Kinas inflytande globalt. Hammarberg berättar att Kina äger många företag i Kambodja och därmed har inflytande i landet, och påpekar att Kina var negativt till att FN la sig i arbetet med rättsprocesserna. Likt FN har Kina försett Kambodja med ett ekonomiskt stöd vilket möjliggjort politiska förändringar.

Det får mig att undra mer om FN:s roll i Kambodja. Vad innebär FN:s inflytande för landet och vad är egentligen FN:s plan? Om Kinas inflytande genom företagande i andra länder ses som nykolonialism, kan även FN:s inflytande göra det? Jag får känslan av att det är få, både i seminariesalen och i västvärlden, som skulle reflektera över FN:s inblandning.

FN har och har haft ett stort inflytande i Kambodja och resten av världen, trots det tycks det bara vara Kinas inflytande som ifrågasätts. Den negativa inställningen till Kina kan ses i relationen till Kambodja, men även globalt. Norén-Nilsson berättar att även folket i Kambodja riktar kritik mot Kina. Detta beror på att det inte är tillåtet för dem att kritisera sin egen regering. Jag undrar därför om det är tillåtet för befolkningen att även vara kritiska till FN, eftersom UNTAC var en överenskommelse mellan Kambodja och FN.

Oavsett om vi ställer oss negativa eller positiva till FN:s arbete och Kinas investeringar i Kambodja, måste vi kunna problematisera och analysera båda aktörerna. Vi kan inte välja att enbart problematisera utifrån FN:s villkor.

Seminariet

Krönikan är skriven efter seminariet ”Kambodja – mänskliga rättigheter på undantag” som arrangerades den 13 november av ABF Stockholm, Initiativ Kambodja, Forum för Asienstudier, Svenska kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja samt Stockholms universitet.

Detta är en krönika. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en krönika till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: